تاریخ امروزپنج شنبه , ۶ آذر ۱۳۹۹

قیمت و ارزش سهام عدالت امروز چقدر است؟ (۱ میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی)

سهام عدالت که پس از سال ها، در ابتدای سال ۹۹ با اذن رهبری به دو روش مستقیم و غیر مستقیم آزاد سازی شد. برخی خانواده ها با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان، سهام عدالت را خریداری نمودند و به برخی از خانواده ها و اقشار خاص همچون خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد سهام عدالت ۱ میلیون تومان تعلق گرفت. در این پست ارزش و قیمت سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی را بصورت روزانه می توانید مشاهده نمایید.

پیش از این دارندگان سهام عدالت با مراجه به سامانه سهام عدالت به آدرس panel.sahamedalat.ir و با وارد نمود کد ملی خود می توانستند به راحتی ارزش سهام عدالت خود را بصورت روزانه مشاهده نمایند اما متاسفانه این پنل از تاریخ ۲۱ تیر ماه ۹۹ بروزرسانی نشده است. و البته از آنجایی که تعدا این نماد ها برای هر شخص متغییر می باشد، عددی که اعلام می شود تقریبی است.

نحوه فروش سهام عدالت به روش مستقیم چگونه است؟

قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز چقدر است ؟

قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز چهارشنبه ۵ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱۰ هزار واحدی و ۰٫۷۴ درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد ای موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۵ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۸۳۰ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۹۸ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز سه شنبه ۴ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۱۸ هزار واحدی و ۱٫۳۴ درصدی شاخص کل امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد ای موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۴ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۱ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان رسید. با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۷۸ و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان رسید.

پیش بیی بورس فردا چهارشنبه ۵ آذر ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱۶ هزار واحدی و ۱٫۲۳درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۳ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد ای موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۳ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید. با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۷۳۴ و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۴ آذر ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز یکشنبه ۲ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۰٫۵۸ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان رسید ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۶۳۹ و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۳ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز شنبه ۱ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱/۵۸درصدی شاخص کل امروز شنبه ۱ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱ آذر ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید که ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا دوم آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۲۸آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۳٫۷۳ درصدی شاخص کل امروز چهرشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به  ۱۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۷۲ تومان رسید که ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک تومانی امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۳٫۷۳ درصدی شاخص کل امروز  چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک هزار تومانی در تاریخ ۲۶ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۲۵ میلیون تومان رسید و ۳۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۱۵ میلیون تومان می باشد.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۱ آذر ۹۹


یمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹ چقدر است؟

۲۷ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۴۸۱هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۴۱هزار تومان رسید که ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۱۴۴  هزار ۳۱۹  تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۶ میلیون و ۲۸۸ هزار ۶۱۱ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱٫۳۱ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۶ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۳۵ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک تومانی امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱٫۳۱ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک هزار تومانی در تاریخ ۲۶ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۹ میلیون و ۵۸ هزار تومان رسید و ۳۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۱۱ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا ۲۷ آبان ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۰٫۷۸ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۵ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۳۱ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۸۳۷ هزار و ۱۹۹ تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۳۹۸ تومان می باشد.

زمان اعمال افزایش سرمایه سهام عدالت


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز شنبه ۲۴ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۲٫۱۷ درصدی شاخص کل امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۴ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۸۶۵ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۷۸۸ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و۵۷۶ هزار و ۳۱۹ تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا ۲۵ آبان ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز چهار شنبه ۲۱ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۰٫۷۵ درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۸۲۱ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۷۰۳ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۴۹۲ تومان می باشد.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۲۴ آبان ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۰٫۲۷ درصدی شاخص کل امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۰ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۸ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۴ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۶۸۱ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۸۳۸ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۲٫۰۵ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۹ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۸ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان  رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۶۸۹ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۱٫۷۷ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۸ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۶۴ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۷۹۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۷۵۸ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۷ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۲٫۷ درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۷ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۹۲۹ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۵۷۰ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز سه شنبه ۶ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۲٫۷ درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۶ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹م میلیون و ۹۴۱ هزار تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز دوشنبه ۵ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۲٫۷ درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۵ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۸۱ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۶ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز شنبه ۳ آبان ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۳ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در امروز شنبه ۳ آبان ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک میلیون تومانی در تاریخ ۳ آبان ۹۹ ارزش امروز سهام عدالت به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، حدود ۱۳ میلیون و هشتصد هزار تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شده است.


ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در امروز چهار شنبه ۳۰ مهر ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان می باشد.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک میلیون تومانی در تاریخ ۳۰ مهر ۹۹  ۲۶ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۱۵.۶ میلیون تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۷.۸ میلیون شده است.


ارزش برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ارزش آن تقریبا به ۱۳ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان رسید و ۳۰ درصد آن برابر با ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد.

و با توجه به کاهش ۳ درصدی شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت ۱ میلیون تومانی در ۲۹ مهر ۹۹ برابر است با ۲۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان که ۳۰ درصد آن ۷ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان و ۶۰ درصد آن ۱۴ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۸۰۰ خواهد شد.


ارزش برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۳٫۴۳ درصدی شاخص کل بازار بورس در ۲۸ مهر ۹۹ ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۴ میلیون ۴۶۶ هزار تومان رسید که ۳۰% آن برابر با ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و ۶۰% آن برابر است با ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

و ارزش برگه سهام یک میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان رسید،که ۳۰ درصد آن ۸٫۵ میلون تومان و ۶۰ درصد آن برابر است با ۱۷ میلیون تومان.


ارزش برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون توانی در امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹ چقدر است؟

ارزش و قیمت سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در روز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹ با احتساب قیمت پایانی سهم، حدودا برابر است با ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید که ۳۰ درصد آن ۴ میلیون ۴۰۰ هزار تومان و ۶۰ % آن برابر است با ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می باشد.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. که ۳۰ درصد آن ۹ میلون تومان و ۶۰ درصد آن برابر است با ۱۸ میلیون تومان.

سهام های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی

سهام عدالت که شامل برخی سهام های گروه های بانکی، پتروشیمی، فلزات و دیگر سهام های دولتی همچون :

وتجارت، وملت، شپنا، وپست، کچاد، کدما،  حکشتی، شگویا، بفجر، جم، شبندر، خساپا، دانا، فایرا، شتران، مارون، فخوز، فولاد، شاوان، شبریز، ورنا، ساراب، سدشت، فولاژ، رمپا، فملی، بنیرو، خودرو، وبصادر ،بسوئیچ، شراز، وتوصا، گکل، اخابر، فارس

اشتراک‌گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *