اخبار بورساخبار مهم بورس و اقتصاد

قیمت و ارزش سهام عدالت امروز چقدر است؟ (1 میلیون تومانی و 500 هزار تومانی)

سهام عدالت که پس از سال ها، در ابتدای سال 99 با اذن رهبری به دو روش مستقیم و غیر مستقیم آزاد سازی شد. برخی خانواده ها با پرداخت 500 هزار تومان، سهام عدالت را خریداری نمودند و به برخی از خانواده ها و اقشار خاص همچون خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد سهام عدالت 1 میلیون تومان تعلق گرفت. در این پست ارزش و قیمت سهام عدالت 500 هزار تومانی را بصورت روزانه می توانید مشاهده نمایید.

پیش از این دارندگان سهام عدالت با مراجه به سامانه سهام عدالت به آدرس panel.sahamedalat.ir و با وارد نمود کد ملی خود می توانستند به راحتی ارزش سهام عدالت خود را بصورت روزانه مشاهده نمایند اما متاسفانه این پنل از تاریخ 21 تیر ماه 99 بروزرسانی نشده است. و البته از آنجایی که تعدا این نماد ها برای هر شخص متغییر می باشد، عددی که اعلام می شود تقریبی است.

نحوه فروش سهام عدالت به روش مستقیم چگونه است؟

قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز چقدر است ؟

قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 16 شهریور چقدر است؟ 

با توجه به افت 15 هزار و 424 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 16 شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 366 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 419 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 709 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 15 شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد 1 هزار و 307 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 15 شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 546 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 527 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 763 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 10 شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد 24 هزار و 475 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 10 شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 410 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 446 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 723 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 7 شهریور چقدر است؟ 

با توجه به افت 2 هزار و 355 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 7 شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 13 میلیون و 43 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 825 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 912 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه ششم چقدر است؟ 

با توجه به رشد 25 هزار و 555 واحدی شاخص کل در روز شنبه 6 شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 13 میلیون و 53 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 831 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 915 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه سوم شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد 6 هزار و 760 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 195 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 317 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 658 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه دوم شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد 27 هزار و 551 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 173 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 303 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 651 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه اول شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد 377 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 146 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 287 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 643 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 31 مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد 15 هزار 588 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 31 مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 215 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 329 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 664 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 24 مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد 19  هزار 120 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 24 مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و ۲۰3 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 321 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 660 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 23 مرداد چقدر است؟ 

با توجه به افت 3  هزار 797 واحدی شاخص کل در روز شنبه 23 مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 153 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 291 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 645 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه ۲۰ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۳۰  هزار ۸۱۵ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و ۲۰۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 323 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 661 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 19 مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد 20 هزار 609 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 19 مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 80 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 223 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 611 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 18 مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد 15 هزار 339 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 18 مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 12 میلیون و 39 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 248 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 624 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 17 مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد 10 هزار 100 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 17 مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون و 996 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 197 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 598 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 16 مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد 1 هزار 718 واحدی شاخص کل در روز شنبه 16 مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 909 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 145 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 572 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 4 مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد 12 هزار 113 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 4 مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 420 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 852 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 426 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 28 تیر چقدر است؟ 

با توجه به رشد 8 هزار 49 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 28 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 419 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 851 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 425 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 27 تیر چقدر است؟ 

با توجه به افت 8 هزار 326 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 27 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 379 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 827 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 413 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 26 تیر چقدر است؟ 

با توجه به رشد 5 هزار 745 واحدی شاخص کل در روز شنبه 26 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 458 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 874 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 437 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 23 تیر چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱ هزار ۶۰۲ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 23 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 829 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 414 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 22 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 414 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 22 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 131 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 678 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 339 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 21 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 19 هزار و 77 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 21 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 398 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 838 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 419 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 20 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 5 هزار و 119 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 20 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 237 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 742 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و371 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 19 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 11 هزار و 831 واحدی شاخص کل در روز شنبه 19 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 131 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 678 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 339 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 16 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 831 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 16 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و 220 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 732 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 366 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 26 هزار و ۶۲۵ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 636 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 318 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 14 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 10 هزار و 842 واحدی شاخص کل در روز شنبه 12 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 967 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 580 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 290 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 13 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 2 هزار و 392 واحدی شاخص کل در روز شنبه 12 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 689 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 413 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 206 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 12 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 10 هزار و 923 واحدی شاخص کل در روز شنبه 12 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 921 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 552 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 276 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 9 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 8 هزار و 841 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 9 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 994 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 596 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 298 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 8 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 4 هزار و 727 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 8 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 824 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 494 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 247 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 7 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 5 هزار و 325 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 7 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 938 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 562 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 281 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 6 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 4 هزار و 474 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 6 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 916 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 549 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 274 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 5 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد20 هزار و 683 واحدی شاخص کل در روز شنبه 5 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 949 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 569 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 284 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 2 تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 26 هزار و 133 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 2 تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 838 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 502 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 251 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه یکم تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 18 هزار و 256 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه یکم تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 641 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 384 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 192 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 30 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد یک هزار و 683 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 30 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 188 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 112 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 56 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 29 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و ۴۰۶  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 242  هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 121 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 26 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 2 هزار و 454 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 26 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 267 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 160 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 80 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 25 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 75 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 25 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 317 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 190 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 95 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 24 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 8 هزار و 989 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 24 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 307 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 184 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 92 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 3 هزار و 7269 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 205 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 123 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 61 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۶ هزار و ۹۷۶ واحدی شاخص کل در روز شنبه  ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و ۲۷۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 165 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 82 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 19 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 8 هزار و 818 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 19 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 318 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 190 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 95 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 18 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 3 هزار و 362 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 18 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 375 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 225 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 112 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 17 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 8 هزار و 563 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 17 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 345 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 207 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 103 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 12 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 8 هزار و 190 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 12 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 307 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 184 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 92 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 11 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 5 هزار و 454 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 11 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 240 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 144 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 72 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 10 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 11 هزار و 3 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 10 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 274 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 164 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 82 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 17 هزار و 398 واحدی شاخص کل دریکشنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 352 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 211 هزار و 200 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 105 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 8 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 30 هزار و 131 واحدی شاخص کل در شنبه 8 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 196 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 117 هزار و 600 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 58 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه  5 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 3 هزار و 894 واحدی شاخص کل در چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 9 میلیون و  ۸۹۲ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 935 هزار تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 967 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد 9 هزار و 189 واحدی شاخص کل در سه شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 9 میلیون و 821 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 892 هزار تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 946 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 3 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 12 هزار و 189 واحدی شاخص کل در دوشنبه 3 خرداد  ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 9 میلیون و 645 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 787 هزار تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 893 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 1 خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 26 هزار و 662 واحدی شاخص کل در شنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 9 میلیون و 900 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 940 هزار تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 970 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱۸  هزار و 669 واحدی شاخص کل در چهارشنبه ۲۹ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و ۱۹۱ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 114 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 57 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 1 هزار و 131 واحدی شاخص کل در سه شنبه 28 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 405 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 243 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 121 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 14 هزار و 138 واحدی شاخص کل در دوشنبه 27 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 384 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 230 هزار و 400 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 115 هزار و 200 تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت 789 واحدی شاخص کل در یکشنبه 26 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 544 هزار و 954 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 326 هزار و 972 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 163 هزار و 486 تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 25 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد5 هزار و 523 واحدی شاخص کل در شنبه 25 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 531 هزار و 624 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 318 هزار و 974 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 159 هزار و 487 تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 20 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد 8 هزار و 472 واحدی شاخص کل در چهارشنبه 22 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 393 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 235 هزار و 800 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 117 هزار و 900 تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 20 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد 5 هزار و 745 واحدی شاخص کل در دوشنبه 20 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 9 میلیون و 979 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 987 هزار تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 993 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد 5 هزار و 97 واحدی شاخص کل در چهارشنبه 15 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 98 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 588 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 294  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 12 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱۳ هزار و 675 واحدی شاخص کل در یکشنبه 12 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 199 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 119 هزار و 400 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 5  هزار و 970 تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱۳ هزار و ۵۴۷ واحدی شاخص کل در شنبه ۱۱ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و ۳۸۰  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و ۲۲۸ هزار و 400 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و ۱۱۴  هزار و 700 تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد 5 هزار و 72 واحدی شاخص کل در چهارشنبه 8 اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 579 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 347 هزار و 400 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 173 هزار و 700 تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 7 هزار و 710 واحدی شاخص کل در شنبه چهارم اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 389 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 233 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 466 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 12 هزار و 550 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه یکم اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 9 میلیون و 325 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 995 هزار تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 797 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 30 فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 7 هزار و 920 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 30 فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و 632 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 379 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 189 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 29 فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 9 هزار و 4 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 29 فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و 743 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 446 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 223 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 25 فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 1 هزار و 198 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 25 فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و 938 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 563 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 281 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 23 فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 4 هزار و 717 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 23 فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و 732 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 439 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 219 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 22 فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۹ هزار و 820 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 22 فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و 880 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 484 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 242  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۹ هزار و ۲۴۰ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۷۰  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 582 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 291  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 18 فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 10 هزار و 888 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 18 فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون و 75 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 645 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 322 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 17 فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 1 هزار و 934 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 17 فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون و 211 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 727 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 363 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 16 فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت 6 هزار و 733 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 16 فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون و 219 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و 731 هزار تومان و 30 درصد آن به ۳ میلیون و 365 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱۳ هزار و ۴۱۴ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون و ۳۰۶  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان و 30 درصد آن به ۳ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 27 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 17 هزار و 183 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 27 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون و 929 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 157 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 578 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 26 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 36 هزار و 261 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 26 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون و 575 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 944 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 472 هزار تومان رسید.

مطالب پیشنهادی: پیش بینی بازار بورس فردا 27 اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 25 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 9 هزار و 66 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 25 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون و 135 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 681 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 340 هزار تومان رسید.

مطالب پیشنهادی : پیش بینی بازار بورس فردا سه شنبه 26 اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 24 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 15 هزار و 808 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 24 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 956 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 573 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 283 هزار تومان رسید.

مطالب پیشنهادی : پیش بینی بازار بورس فردا 25 اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 23 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 22 هزار واحدی شاخص کل در روز شنبه 23 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 692 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 415 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 207 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 20 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 3 هزار و 364 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 433 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 260 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 129 هزار تومان رسید.

مطالب پیشنهادی: پیش بینی بازار بورس شنبه 23 اسفند 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 19 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 10 هزار و 258 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 19 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و497 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 298 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 173 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 20 اسفند 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 18 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 24 هزار واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 18 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 450 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 260 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 134 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 17 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 5 هزار و 872 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 17 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 129 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 374 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 173 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 18 اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 16 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 8 هزار و 192 واحدی شاخص کل در روز شنبه 16اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 45 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 27 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 13 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 16 اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 13 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 8 هزار و 360 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 13 اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 170 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 103 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 51 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 16 اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه دوازدهم اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 4 هزار و 692 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه دوازدهم اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 300 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 184 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 90 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 13 اسفند 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه یازدهم اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 3 هزار و 962 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 230 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 140 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 70 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 12 اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه دهم اسفند ماه 99 چقدر است؟
با توجه با افت 8 هزار و 406 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه دهم اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 256 هزار تومان شد.
با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 152 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 76 هزار تومان رسید.

قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه نهم اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 11 هزار و 833 واحدی شاخص کل در روز شنبه نهم اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 300 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 220 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 110 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 10 اسفند 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه ششم اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 4 هزار و 100 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ششم اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 758 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 620 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 160 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 9 اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه پنجم اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2 هزار و 719 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه پنجم اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 500 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 347 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 172 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه چهارم اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 8 هزار و 131 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه سوم اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 563 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 336 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 169 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا پنجم اسفند 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه سوم اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 10 هزار و  102 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه سوم اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 600 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 376 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 188 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا چهارم اسفند ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 2 اسفند ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت ۵ هزار و ۵۷۹  واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲ اسفند ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و 800 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 448 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 224 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا سوم اسفند ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 29 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 7 هزار و 485 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 29 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 800 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 530 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 256 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 2 اسفند 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 28 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 11 هزار و 450 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 28 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 900 تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 549 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 274 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 27 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 7 هزار و 306 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 26 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 646 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 323 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 26 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 0.17 درصدی برابر با 2 هزار و 116 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 26 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 667 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 333 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 27 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 25 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 3.97 درصدی برابر با 47 هزار و 838 واحدی شاخص کل در روز شنبه 25 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 11 میلیون تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 627 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 313 هزار تومان رسید.

پشی بینی بازار بورس فردا 26 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 21 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 1.82 درصدی برابر با 21 هزار و 672 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 21 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون 500 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 300 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 150 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 25 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 20 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 1.9 درصدی برابر با 22 هزار و 212 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 20 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون 200 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 120 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 60 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 21 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 19 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 3.1 درصدی برابر با 35 هزار و 188 واحدی شاخص کل در روز یکشنبه 19 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 9 میلیون 900 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 940 هزار تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 970 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 20 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 15 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2.69 درصدی برابر با 32 هزار و 417 واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون 345 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 207 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 103 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 18 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 14 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2.29 درصدی برابر با 28 هزار و 200 واحدی شاخص کل در روز سه شنبه 14 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون 345 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 207 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 103 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 15 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه 13 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 1.39 درصدی برابر با 17 هزار و 375 واحدی شاخص کل در روز دوشنبه 13 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون 742 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 445 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 222 هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۱ میلیون تومانی نیز حدود ۲۱ میلیون تومان می شود که ۳۰ درصد آزادسازی شده آن برابر است با ۶٫۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد آزادسازی شده آن ۱۲٫۴ میلیون تومان می‌شود.

پیش بینی بازار بورس فردا 14 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی یکشنبه 12 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 3 هزار و 383 واحد شاخص کل در روز یکشنبه 12 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون 982 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 600 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 300 هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۱ میلیون تومانی نیز حدود ۲۱ میلیون تومان می شود.

پیش بینی بازار بورس فردا 13 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 11 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد ۳۹ هزار و ۴۵۴ واحد شاخص کل در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 575 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 288 هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۱ میلیون تومانی نیز حدود ۲۱ میلیون تومان می شود.قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 8 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 0.6 درصد برابر با 7 هزار و 335 واحد شاخص کل در روز چهارشنبه 8 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 500 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 300 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 150 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 11 بهمن 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سه شنبه 7 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 1.68 درصد برابر با 20 هزار و 750 واحد شاخص کل در روز سه شنبه 7 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 560 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 336 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 168 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 8 بهمن 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی دوشنبه  بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 0.11 درصد برابر با 1 هزار و 226 واحد شاخص کل در روز دوشنبه 6 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 700 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 420 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 210 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا سه شنبه 7 بهمن 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 5 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 3.22 درصد برابر با 38 هزار و 92 واحد شاخص کل در روز شنبه 5 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 30 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 18 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 9 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 5 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 1 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 2.89 درصد برابر با 33 هزار و 260 واحد شاخص کل در روز چهارشنبه 1 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و 990 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 994 تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 997 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 4 بهمن 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد ۰/۰۳ درصد برابر با ۴۰۰  واحد شاخص کل امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۵۸۰  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 748 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 784 هزار تومان رسید


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 29 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 3.07 درصد برابر با 36 هزار واحد شاخص کل امروز دوشنبه 29 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و 453 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 725 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 869 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 30 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه ۲۷ دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت ۳.۵ درصد برابر با ۴۳  هزار واحد شاخص کل امروز شنبه ۲۷ دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد.

ارزش سهام عدالت در ۶ ماه گذشته حدود ۱۱ میلیون تومان افت کرده یعنی از ۲۱ میلیون تومان به ۹/۹ میلیون تومان رسیده است.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 24 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2.45 درصد برابر با 30 هزار و 887 واحد شاخص کل امروز چهارشنبه 24 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 395 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 231 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 150 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 27 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه 23 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 3.12 درصد برابر با40 هزار و 603 واحد شاخص کل امروز سه شنبه 23 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به 10 میلیون و 783 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 470 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 235 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 24 دی 99

 


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 22 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 0.41 درصد برابر با 5 هزار و 296 واحد شاخص کل امروز دوشنبه 22 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به 11 میلیون و 219 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 731 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 335 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 23 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز یکشنبه 21 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 1.61 درصد برابر با 20 هزار و 729 واحد شاخص کل امروز یکشنبه 21 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها ارزش سهام عدالت تقریبا به 11 میلیون و 352 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 811 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 405 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 22 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 20 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 1.9 درصد برابر با 24 هزار و 864 واحد شاخص کل امروز شنبه 20 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها و بدون احتساب افزایش سرمایه نماد های شتران، شپنا، فملی و فارس ارزش سهام عدالت تقریبا به 11 میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 710 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 350 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 21 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 17 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2.93 درصد برابر با 39 هزار و 524 واحد شاخص کل امروز چهارشنبه 17 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها و بدون احتساب افزایش سرمایه نماد های شتران، شپنا، فملی و فارس ارزش سهام عدالت تقریبا به 10 میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 949 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 474 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 15 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 1 درصد برابر با 19 هزار و 132 واحد شاخص کل امروز دوشنبه 15 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به 12 میلیون و 327 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به7 میلیون و 396 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 698 هزار تومان رسید. 

پیش بینی بازار بورس فردا 16 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 13 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 43 هزار و 685 واحد شاخص کل، امروز شنبه 13 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها در تاریخ 13 دی ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 133 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به7 میلیون و 280 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 640 هزار تومان رسید. 

پیش بینی بازار بورس فردا 14 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 10 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 1 درصد برابر با 14 هزار واحد شاخص کل امروز چهارشنبه 10 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 10 دی ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و 200 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به7 میلیون و 540 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 770 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 13 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه 9 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 1.77 درصد برابر با 25 هزار واحد شاخص کل امروز سه شنبه 9 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 9 دی ارزش آن تقریبا به 10 میلیون و 428 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 256 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 128 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 10 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 3 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 0.2 درصد برابر با 2 هزار و 900 واحد شاخص کل امروز چهارشنبه 3 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 3دی ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 42 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 905 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 952 هزار تومان رسید.

پشی بینی بازار بورس شنبه 6 دی  ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه 2 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 0.19 درصد برابر با 3 هزار واحدی شاخص کل امروز سه شنبه 2 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 2 دی ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 918 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 750 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 870 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 3 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 1 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 0.19 درصد برابر با 3 هزار واحدی شاخص کل امروز دوشنبه 1 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 1 دی ارزش آن تقریبا به 12  میلیون و 841 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 839 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 892 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 2 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز یکشنبه 30 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 5 هزار واحدی و 0.41 درصدی شاخص کل امروز شنبه 30 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 30 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و 65 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و 839 تومان و 30 درصد آن به ۳ میلیون و 919 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 29  آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 31 هزار واحدی و 2.23 درصدی شاخص کل امروز شنبه 29 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد  موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 29 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۴۰۰ تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و 872 تومان و 30 درصد آن به ۳ میلیون و 936 هزار تومان رسید.

پشی بینی بازار بورس فردا 30 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 26  آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 14 هزار واحدی و 1.05 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 26 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 26 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و 120 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۴۲ تومان و 30 درصد آن به ۴ میلیون و ۲۱ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس 29 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۵  آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت ۵۵ هزار واحدی و ۳/۵  درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۲۵ آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 24 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۲۶۶ تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۹۶۰  تومان و 30 درصد آن به ۳ میلیون و ۹۸۰  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 24 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 31 هزار واحدی و 2 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 24 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این  نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 24 آذر ارزش آن تقریبا به 13 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 335 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 169 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز یکشنبه 23 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 11 هزار واحدی و 0.77 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 23 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 23 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و 222 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 533 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 266 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 24 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 22 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 21 هزار واحدی و 1.41 درصدی شاخص کل امروز شنبه 22 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 22 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و 304 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 582 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 291 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 23 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 19 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت هزار و 200 واحدی و 0.08 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 19 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 19 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و 150 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 493 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 246 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 22 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه ۱۸ آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت ۵ هزار واحدی و 0.38 درصدی شاخص کل امروز سه شنبه ۱۸آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ ۱۸ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۹۳۶ تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 362  تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 181 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 17 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 10 هزار واحدی و 0.67 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 17 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ ۱۷  آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و  293 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 572 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 289 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا 18 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز یکشنبه 16 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 32 هزار واحدی و 2.18 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 16 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 16 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و  200 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 572 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 289 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا 17 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 15 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 10 هزار واحدی و 1.34 درصدی شاخص کل امروز شنبه 15 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 15 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 400 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 200 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه 16 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز چهارشنبه 12 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2 هزار واحدی و 0.18 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 12 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد  موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 12 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 984 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 390 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 195 هزار تومان رسید.

پیش بین بورس شنبه 15 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز سه شنبه 11 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 7 هزار واحدی و 0.57 درصدی شاخص کل امروز سه شنبه 11 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 11 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 948 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 390 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 191 هزار تومان رسید.

وضعیت بازار بورس فردا 12 آذر چه می شود؟


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز دوشنبه 10 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 36 هزار واحدی و 2.71 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 10 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 10 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 900 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 348 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 171 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا 10 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز یکشنبه 9 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 36 هزار واحدی و 2.62 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 9 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 9 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 500 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 10 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 50 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا 10 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز شنبه 8 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 20 هزار واحدی و 1.73 درصدی شاخص کل امروز شنبه 8 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 8 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 189 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 913 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 956 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز چهارشنبه 5 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 10 هزار واحدی و 0.74 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 5 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 5 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۱ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 498 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 249 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز سه شنبه 4 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به افت 18 هزار واحدی و 1.34 درصدی شاخص کل امروز سه شنبه 4 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 4 آذر ارزش آن تقریبا به 11 میلیون و 132 هزار تومان رسید. با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 678 و 30 درصد آن به 3 میلیون و 339 هزار تومان رسید.

پیش بیی بورس فردا چهارشنبه 5 آذر 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز دوشنبه 3 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 16 هزار واحدی و 1.23درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 3 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 3 آذر ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 890 هزار تومان رسید. با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 734 و 30 درصد آن به 3 میلیون و 867 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 4 آذر 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز یکشنبه 2 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به افت 0.58 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 2 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 2 آذر ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 731 هزار تومان رسید 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 639 و 30 درصد آن به 3 میلیون و 819 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 3 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز شنبه 1 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد ۱/۵۸درصدی شاخص کل امروز شنبه ۱ آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 1 آذر 99 ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید که 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 837 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 7 میلیون و 674 هزار تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا دوم آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۲۸آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 3.73 درصدی شاخص کل امروز چهرشنبه 28 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 28 آبان 99 ارزش آن تقریبا به  12 میلیون و 408 هزار و 772 تومان رسید که 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 700 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 7 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک تومانی امروز چهارشنبه 28 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 3.73 درصدی شاخص کل امروز  چهارشنبه 28 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک هزار تومانی در تاریخ 26 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 25 میلیون تومان رسید و 30 درصد آن برابر با 7 میلیون و 500 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 15 میلیون تومان می باشد.

پیش بینی بازار بورس شنبه 1 آذر 99


یمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۷ آبان 99 چقدر است؟

27 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ ۲۷ آبان 99 ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۴۸۱هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۴۱هزار تومان رسید که 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 144  هزار 319  تومان و 60 درصد آن برابر با 6 میلیون و 288 هزار 611 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز دوشنبه 26 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 1.31 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 26 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 26 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 10 میلیون و 118 هزار تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 35 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 6 میلیون و 70 هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک تومانی امروز دوشنبه 26 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 1.31 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 26 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک هزار تومانی در تاریخ 26 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 19 میلیون و 58 هزار تومان رسید و 30 درصد آن برابر با 5 میلیون و 717 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 11 میلیون و 434 هزار و 800 تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا 27 آبان ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز یکشنبه 25 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 0.78 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 25 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 25 آبان 99 ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و 457 هزار و 331 تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 837 هزار و 199 تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 674 هزار و 398 تومان می باشد.

زمان اعمال افزایش سرمایه سهام عدالت


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز شنبه 24 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 2.17 درصدی شاخص کل امروز شنبه 24 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 24 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 9 میلیون و 293 هزار و 865 تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 788 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و576 هزار و 319 تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا 25 آبان ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز چهار شنبه 21 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 0.75 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 21 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 21 آبان 99 ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۸۲۱ تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 703 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 406 هزار و 492 تومان می باشد.

پیش بینی بازار بورس شنبه 24 آبان ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز سه شنبه 20 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 0.27 درصدی شاخص کل امروز سه شنبه 20 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 20 آبان 99 ارزش آن تقریبا به ۸ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۴ تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 681 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 362 هزار و 838 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز دوشنبه 19 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 2.05 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 19 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 19 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 8 میلیون و 964 هزار تومان  رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 689 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 378 هزار و 400 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز یکشنبه 18 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 1.77 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 18 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 18 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 9 میلیون و 301 هزار و 264 تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 790 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 580 هزار و 758 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز چهارشنبه 7 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 2.7 درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ ۷ آبان 99 ارزش آن تقریبا به 9 میلیون و 764 هزار تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون ۹۲۹ هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 858 هزار و 570 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز سه شنبه 6 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 2.7 درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 6 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 9م میلیون و 941 هزار تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون و 982 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 964 هزار تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز دوشنبه 5 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 2.7 درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 5 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 10 میلیون و 271 هزار تومان و 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 81 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 6 میلیون و 162 هزار تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز شنبه 3 آبان 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 3 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 247 هزار تومان و 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 674 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 7 میلیون و 348 هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در امروز شنبه 3 آبان 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک میلیون تومانی در تاریخ 3 آبان 99 ارزش امروز سهام عدالت به حدود 23 میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، حدود 13 میلیون و هشتصد هزار تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، حدود 6 میلیون و 900 هزار تومان شده است.


ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی در امروز چهار شنبه 30 مهر 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 30 مهر 99 ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 800 هزار تومان رسید و 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 840 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 7 میلیون و 680 هزار تومان می باشد.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در امروز چهارشنبه 30 مهر 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک میلیون تومانی در تاریخ 30 مهر 99  ۲۶ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۱۵.۶ میلیون تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۷.۸ میلیون شده است.


ارزش برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در امروز سه شنبه 29 مهر 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 388 هزار تومان رسید و 30 درصد آن برابر با 4 میلیون و 150 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 8 میلیون و 300 هزار تومان می باشد.

و با توجه به کاهش 3 درصدی شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت 1 میلیون تومانی در 29 مهر 99 برابر است با ۲۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان که 30 درصد آن 7 میلیون و 478 هزار تومان و 60 درصد آن 14 میلیون و 956 هزار و 800 خواهد شد.


ارزش برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در امروز دوشنبه 28 مهر 99 چقدر است؟

با توجه به افت 3.43 درصدی شاخص کل بازار بورس در 28 مهر 99 ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی به 14 میلیون 466 هزار تومان رسید که 30% آن برابر با 4 میلیون و 340 هزار تومان و 60% آن برابر است با 8 میلیون و 600 هزار تومان.

و ارزش برگه سهام یک میلیون تومان به 29 میلیون تومان رسید،که 30 درصد آن 8.5 میلون تومان و 60 درصد آن برابر است با 17 میلیون تومان.


ارزش برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی و یک میلیون توانی در امروز یکشنبه 27 مهر 99 چقدر است؟

ارزش و قیمت سهام عدالت 500 هزار تومانی در روز یکشنبه 27 مهر 99 با احتساب قیمت پایانی سهم، حدودا برابر است با 14 میلیون و 900 هزار تومان رسید که 30 درصد آن 4 میلیون 400 هزار تومان و 60 % آن برابر است با 8 میلیون و 900 هزار تومان می باشد.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. که 30 درصد آن 9 میلون تومان و 60 درصد آن برابر است با 18 میلیون تومان.

سهام های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی

سهام عدالت که شامل برخی سهام های گروه های بانکی، پتروشیمی، فلزات و دیگر سهام های دولتی همچون :

وتجارت، وملت، شپنا، وپست، کچاد، کدما،  حکشتی، شگویا، بفجر، جم، شبندر، خساپا، دانا، فایرا، شتران، مارون، فخوز، فولاد، شاوان، شبریز، ورنا، ساراب، سدشت، فولاژ، رمپا، فملی، بنیرو، خودرو، وبصادر ،بسوئیچ، شراز، وتوصا، گکل، اخابر، فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا