The news is by your side.
سبدگردان هدف

قیمت و ارزش سهام عدالت امروز چقدر است؟ (۱ میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی)

در این مطلب ارزش و قیمت روز سهام عدالت را مشاهده می نمایید.

0

سهام عدالت که پس از سال ها، در ابتدای سال ۹۹ با اذن رهبری به دو روش مستقیم و غیر مستقیم آزاد سازی شد. برخی خانواده ها با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان، سهام عدالت را خریداری نمودند و به برخی از خانواده ها و اقشار خاص همچون خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد سهام عدالت ۱ میلیون تومان تعلق گرفت. در این پست ارزش و قیمت سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی را بصورت روزانه می توانید مشاهده نمایید.

پیش از این دارندگان سهام عدالت با مراجه به سامانه سهام عدالت به آدرس panel.sahamedalat.ir و با وارد نمود کد ملی خود می توانستند به راحتی ارزش سهام عدالت خود را بصورت روزانه مشاهده نمایند اما متاسفانه این پنل از تاریخ ۲۱ تیر ماه ۹۹ بروزرسانی نشده است. و البته از آنجایی که تعدا این نماد ها برای هر شخص متغییر می باشد، عددی که اعلام می شود تقریبی است.

نحوه فروش سهام عدالت به روش مستقیم چگونه است؟

قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز چقدر است ؟

قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۱۶ شهریور چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱۵ هزار و ۴۲۴ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۴۱۹ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۱۵ شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱ هزار و ۳۰۷ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱۰ شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۲۴ هزار و ۴۷۵ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۷ شهریور چقدر است؟ 

با توجه به افت ۲ هزار و ۳۵۵ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۳ میلیون و ۴۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ششم چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۲۵ هزار و ۵۵۵ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۳ میلیون و ۵۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه سوم شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۶ هزار و ۷۶۰ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه دوم شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۲۷ هزار و ۵۵۱ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه اول شهریور چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۳۷۷ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۲۸۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۳۱ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۵ هزار ۵۸۸ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۴ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۹  هزار ۱۲۰ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۲۰۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲۳ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به افت ۳  هزار ۷۹۷ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۱۵۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲۰ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۳۰  هزار ۸۱۵ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۱۹ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۲۰ هزار ۶۰۹ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۱۸ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۵ هزار ۳۳۹ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۲ میلیون و ۳۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۱۷ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۰ هزار ۱۰۰ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۱۶ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱ هزار ۷۱۸ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۴ مرداد چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۲ هزار ۱۱۳ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۸۵۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۸ تیر چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۸ هزار ۴۹ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۴۱۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۷ تیر چقدر است؟ 

با توجه به افت ۸ هزار ۳۲۶ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲۶ تیر چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۵ هزار ۷۴۵ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۸۷۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲۳ تیر چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱ هزار ۶۰۲ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۴۱۴ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۹ هزار و ۷۷ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۱۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۵ هزار و ۱۱۹ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و۳۷۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱۱ هزار و ۸۳۱ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۸۳۱ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۲۶ هزار و ۶۲۵ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۱۸ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۰ هزار و ۸۴۲ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۲ هزار و ۳۹۲ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۶۸۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱۰ هزار و ۹۲۳ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۲۱ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۸ هزار و ۸۴۱ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۴ هزار و ۷۲۷ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۸۲۴ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۵ هزار و ۳۲۵ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۴ هزار و ۴۷۴ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد۲۰ هزار و ۶۸۳ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۲۶ هزار و ۱۳۳ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه یکم تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۸ هزار و ۲۵۶ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه یکم تیر ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد یک هزار و ۶۸۳ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۵۶ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۴۰۶  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۴۲  هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۲ هزار و ۴۵۴ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۷۵ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۸ هزار و ۹۸۹ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۳ هزار و ۷۲۶۹ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۶ هزار و ۹۷۶ واحدی شاخص کل در روز شنبه  ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۸ هزار و ۸۱۸ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۱۸ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۳ هزار و ۳۶۲ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۸ هزار و ۵۶۳ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۸ هزار و ۱۹۰ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۵ هزار و ۴۵۴ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۷۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱۱ هزار و ۳ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۶۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۱۷ هزار و ۳۹۸ واحدی شاخص کل دریکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۳۰ هزار و ۱۳۱ واحدی شاخص کل در شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۵۸ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه  ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۳ هزار و ۸۹۴ واحدی شاخص کل در چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و  ۸۹۲ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۲ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به رشد ۹ هزار و ۱۸۹ واحدی شاخص کل در سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۲ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحدی شاخص کل در دوشنبه ۳ خرداد  ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۲۶ هزار و ۶۶۲ واحدی شاخص کل در شنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱۸  هزار و ۶۶۹ واحدی شاخص کل در چهارشنبه ۲۹ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۵۷ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱ هزار و ۱۳۱ واحدی شاخص کل در سه شنبه ۲۸ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۱۴ هزار و ۱۳۸ واحدی شاخص کل در دوشنبه ۲۷ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه به افت ۷۸۹ واحدی شاخص کل در یکشنبه ۲۶ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۹۵۴ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۹۷۲ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۴۸۶ تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد۵ هزار و ۵۲۳ واحدی شاخص کل در شنبه ۲۵ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۹۷۴ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۴۸۷ تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد ۸ هزار و ۴۷۲ واحدی شاخص کل در چهارشنبه ۲۲ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد ۵ هزار و ۷۴۵ واحدی شاخص کل در دوشنبه ۲۰ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۲ میلیون و ۹۹۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد ۵ هزار و ۹۷ واحدی شاخص کل در چهارشنبه ۱۵ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۸ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۹۴  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱۳ هزار و ۶۷۵ واحدی شاخص کل در یکشنبه ۱۲ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۵  هزار و ۹۷۰ تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱۳ هزار و ۵۴۷ واحدی شاخص کل در شنبه ۱۱ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۸۰  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۱۴  هزار و ۷۰۰ تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با رشد ۵ هزار و ۷۲ واحدی شاخص کل در چهارشنبه ۸ اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۷ هزار و ۷۱۰ واحدی شاخص کل در شنبه چهارم اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱۲ هزار و ۵۵۰ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه یکم اردیبشهت ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۲ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۷ هزار و ۹۲۰ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۹ هزار و ۴ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱ هزار و ۱۹۸ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۶۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۴ هزار و ۷۱۷ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۹ هزار و ۸۲۰ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۴۲  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۹ هزار و ۲۴۰ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۷۰  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۹۱  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱۰ هزار و ۸۸۸ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۷۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱ هزار و ۹۳۴ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۶ هزار و ۷۳۳ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟ 

با توجه با افت ۱۳ هزار و ۴۱۴ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۳۰۶  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۱۷ هزار و ۱۸۳ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۳۶ هزار و ۲۶۱ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان رسید.

مطالب پیشنهادی: پیش بینی بازار بورس فردا ۲۷ اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۹ هزار و ۶۶ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید.

مطالب پیشنهادی : پیش بینی بازار بورس فردا سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۱۵ هزار و ۸۰۸ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان رسید.

مطالب پیشنهادی : پیش بینی بازار بورس فردا ۲۵ اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۲۲ هزار واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۳ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان رسید.

مطالب پیشنهادی: پیش بینی بازار بورس شنبه ۲۳ اسفند ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۱۰ هزار و ۲۵۸ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و۴۹۷ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۰ اسفند ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۵ هزار و ۸۷۲ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۸ اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۸ هزار و ۱۹۲ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۱۶اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۴۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۳ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۶ اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۸ هزار و ۳۶۰ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۰۳ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۵۱ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه دوازدهم اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۴ هزار و ۶۹۲ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه دوازدهم اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۳ اسفند ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه یازدهم اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۳ هزار و ۹۶۲ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۲ اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه دهم اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟
با توجه با افت ۸ هزار و ۴۰۶ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه دهم اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان شد.
با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۷۶ هزار تومان رسید.

قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه نهم اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱۱ هزار و ۸۳۳ واحدی شاخص کل در روز شنبه نهم اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۰ اسفند ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ششم اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۴ هزار و ۱۰۰ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ششم اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۷۵۸ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۹ اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه پنجم اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۲ هزار و ۷۱۹ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه پنجم اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه چهارم اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۸ هزار و ۱۳۱ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه سوم اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۵۶۳ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۶۹ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا پنجم اسفند ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه سوم اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱۰ هزار و  ۱۰۲ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه سوم اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا چهارم اسفند ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲ اسفند ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۵ هزار و ۵۷۹  واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲ اسفند ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۸۰۰ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۴۸ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا سوم اسفند ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۷ هزار و ۴۸۵ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۲ اسفند ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱۱ هزار و ۴۵۰ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۹۰۰ تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۷ هزار و ۳۰۶ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۰٫۱۷ درصدی برابر با ۲ هزار و ۱۱۶ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۷ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۳٫۹۷ درصدی برابر با ۴۷ هزار و ۸۳۸ واحدی شاخص کل در روز شنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۲۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان رسید.

پشی بینی بازار بورس فردا ۲۶ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۱٫۸۲ درصدی برابر با ۲۱ هزار و ۶۷۲ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون ۵۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۱٫۹ درصدی برابر با ۲۲ هزار و ۲۱۲ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون ۲۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۱ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۳٫۱ درصدی برابر با ۳۵ هزار و ۱۸۸ واحدی شاخص کل در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون ۹۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۰ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۲٫۶۹ درصدی برابر با ۳۲ هزار و ۴۱۷ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون ۳۴۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۲٫۲۹ درصدی برابر با ۲۸ هزار و ۲۰۰ واحدی شاخص کل در روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون ۳۴۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۵ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱٫۳۹ درصدی برابر با ۱۷ هزار و ۳۷۵ واحدی شاخص کل در روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون ۷۴۲ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۱ میلیون تومانی نیز حدود ۲۱ میلیون تومان می شود که ۳۰ درصد آزادسازی شده آن برابر است با ۶٫۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد آزادسازی شده آن ۱۲٫۴ میلیون تومان می‌شود.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۴ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۳ هزار و ۳۸۳ واحد شاخص کل در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون ۹۸۲ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۱ میلیون تومانی نیز حدود ۲۱ میلیون تومان می شود.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۳ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۳۹ هزار و ۴۵۴ واحد شاخص کل در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۱ میلیون تومانی نیز حدود ۲۱ میلیون تومان می شود.قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۰٫۶ درصد برابر با ۷ هزار و ۳۳۵ واحد شاخص کل در روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۱۱ بهمن ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی سه شنبه ۷ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱٫۶۸ درصد برابر با ۲۰ هزار و ۷۵۰ واحد شاخص کل در روز سه شنبه ۷ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۸ بهمن ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دوشنبه  بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۰٫۱۱ درصد برابر با ۱ هزار و ۲۲۶ واحد شاخص کل در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا سه شنبه ۷ بهمن ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۵ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۳٫۲۲ درصد برابر با ۳۸ هزار و ۹۲ واحد شاخص کل در روز شنبه ۵ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۱۸ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۵ بهمن ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۲٫۸۹ درصد برابر با ۳۳ هزار و ۲۶۰ واحد شاخص کل در روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۹۹۴ تومان و ۳۰ درصد آن به ۲ میلیون و ۹۹۷ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۴ بهمن ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۰/۰۳ درصد برابر با ۴۰۰  واحد شاخص کل امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۵۸۰  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۷۴۸ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان رسید


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۳٫۰۷ درصد برابر با ۳۶ هزار واحد شاخص کل امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۷۲۵ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۳۰ دی ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۳.۵ درصد برابر با ۴۳  هزار واحد شاخص کل امروز شنبه ۲۷ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد.

ارزش سهام عدالت در ۶ ماه گذشته حدود ۱۱ میلیون تومان افت کرده یعنی از ۲۱ میلیون تومان به ۹/۹ میلیون تومان رسیده است.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۲٫۴۵ درصد برابر با ۳۰ هزار و ۸۸۷ واحد شاخص کل امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۱۰ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان شد.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۳۱ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۲۷ دی ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۳٫۱۲ درصد برابر با۴۰ هزار و ۶۰۳ واحد شاخص کل امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به ۱۰ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۷۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۴ دی ۹۹

 


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۰٫۴۱ درصد برابر با ۵ هزار و ۲۹۶ واحد شاخص کل امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به ۱۱ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۷۳۱ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۳ دی ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۱٫۶۱ درصد برابر با ۲۰ هزار و ۷۲۹ واحد شاخص کل امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها ارزش سهام عدالت تقریبا به ۱۱ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۸۱۱ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۲ دی ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱٫۹ درصد برابر با ۲۴ هزار و ۸۶۴ واحد شاخص کل امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها و بدون احتساب افزایش سرمایه نماد های شتران، شپنا، فملی و فارس ارزش سهام عدالت تقریبا به ۱۱ میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۷۱۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۱ دی ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۲٫۹۳ درصد برابر با ۳۹ هزار و ۵۲۴ واحد شاخص کل امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها و بدون احتساب افزایش سرمایه نماد های شتران، شپنا، فملی و فارس ارزش سهام عدالت تقریبا به ۱۰ میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۹۴۹ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۱ درصد برابر با ۱۹ هزار و ۱۳۲ واحد شاخص کل امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به ۱۲ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به۷ میلیون و ۳۹۶ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان رسید. 

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۶ دی ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شنبه ۱۳ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۴۳ هزار و ۶۸۵ واحد شاخص کل، امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نمادها در تاریخ ۱۳ دی ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به۷ میلیون و ۲۸۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید. 

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۴ دی ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱ درصد برابر با ۱۴ هزار واحد شاخص کل امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ ۱۰ دی ارزش آن تقریبا به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به۷ میلیون و ۵۴۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۱۳ دی ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱٫۷۷ درصد برابر با ۲۵ هزار واحد شاخص کل امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ ۹ دی ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۲۵۶ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۱۰ دی ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۰٫۲ درصد برابر با ۲ هزار و ۹۰۰ واحد شاخص کل امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ ۳دی ارزش آن تقریبا به ۱۳ میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۹۰۵ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسید.

پشی بینی بازار بورس شنبه ۶ دی  ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۰٫۱۹ درصد برابر با ۳ هزار واحدی شاخص کل امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ ۲ دی ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۹۱۸ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۷۵۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۳ دی ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۱ دی ماه ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۰٫۱۹ درصد برابر با ۳ هزار واحدی شاخص کل امروز دوشنبه ۱ دی ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ ۱ دی ارزش آن تقریبا به ۱۲  میلیون و ۸۴۱ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۸۳۹ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲ دی ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۵ هزار واحدی و ۰٫۴۱ درصدی شاخص کل امروز شنبه ۳۰ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۳۰ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۶۵ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۸۳۹ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۲۹  آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۳۱ هزار واحدی و ۲٫۲۳ درصدی شاخص کل امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد  موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۹ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۴۰۰ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۸۷۲ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان رسید.

پشی بینی بازار بورس فردا ۳۰ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۲۶  آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱۴ هزار واحدی و ۱٫۰۵ درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۶ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۱۲۰ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۴۲ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۲۱ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس ۲۹ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۵  آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۵۵ هزار واحدی و ۳/۵  درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۴ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۲۶۶ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۹۶۰  تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۸۰  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۳۱ هزار واحدی و ۲ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این  نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۴ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۳۳۵ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۱۶۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱۱ هزار واحدی و ۰٫۷۷ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۳ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۵۳۳ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۴ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۲۲ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۲۱ هزار واحدی و ۱٫۴۱ درصدی شاخص کل امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۲ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۴ میلیون و ۳۰۴ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۵۸۲ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۲۳ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت هزار و ۲۰۰ واحدی و ۰٫۰۸ درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۹ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۴ میلیون و ۱۵۰ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۴۹۳ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۲۲ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۵ هزار واحدی و ۰٫۳۸ درصدی شاخص کل امروز سه شنبه ۱۸آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۸ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۹۳۶ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۳۶۲  تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۱۰ هزار واحدی و ۰٫۶۷ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۷  آذر ارزش آن تقریبا به ۱۴ میلیون و  ۲۹۳ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۵۷۲ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا ۱۸ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۳۲ هزار واحدی و ۲٫۱۸ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۶ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۴ میلیون و  ۲۰۰ تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۵۷۲ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا ۱۷ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۱۵ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با رشد ۱۰ هزار واحدی و ۱٫۳۴ درصدی شاخص کل امروز شنبه ۱۵ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۵ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۴ میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۴۰۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه با افت ۲ هزار واحدی و ۰٫۱۸ درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد  موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۲ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۳۹۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان رسید.

پیش بین بورس شنبه ۱۵ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۷ هزار واحدی و ۰٫۵۷ درصدی شاخص کل امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۱ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۳۹۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان رسید.

وضعیت بازار بورس فردا ۱۲ آذر چه می شود؟


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۳۶ هزار واحدی و ۲٫۷۱ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۰ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۳۴۸ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا ۱۰ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز یکشنبه ۹ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۳۶ هزار واحدی و ۲٫۶۲ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۹ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۹ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۱۰ تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا ۱۰ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز شنبه ۸ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۲۰ هزار واحدی و ۱٫۷۳ درصدی شاخص کل امروز شنبه ۸ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۸ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۹۱۳ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز چهارشنبه ۵ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱۰ هزار واحدی و ۰٫۷۴ درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۵ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۱ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۴۹۸ تومان و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز سه شنبه ۴ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۱۸ هزار واحدی و ۱٫۳۴ درصدی شاخص کل امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۴ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۱ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان رسید. با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۶ میلیون و ۶۷۸ و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان رسید.

پیش بیی بورس فردا چهارشنبه ۵ آذر ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز دوشنبه ۳ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱۶ هزار واحدی و ۱٫۲۳درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۳ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۳ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید. با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۷۳۴ و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۴ آذر ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز یکشنبه ۲ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۰٫۵۸ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان رسید ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۶۳۹ و ۳۰ درصد آن به ۳ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا ۳ آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲  هزار تومانی امروز شنبه ۱ آذر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱/۵۸درصدی شاخص کل امروز شنبه ۱ آذر ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱ آذر ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید که ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا دوم آذر ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۲۸آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۳٫۷۳ درصدی شاخص کل امروز چهرشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به  ۱۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۷۲ تومان رسید که ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک تومانی امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۳٫۷۳ درصدی شاخص کل امروز  چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک هزار تومانی در تاریخ ۲۶ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۲۵ میلیون تومان رسید و ۳۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۱۵ میلیون تومان می باشد.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۱ آذر ۹۹


یمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹ چقدر است؟

۲۷ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۴۸۱هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۴۱هزار تومان رسید که ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۱۴۴  هزار ۳۱۹  تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۶ میلیون و ۲۸۸ هزار ۶۱۱ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱٫۳۱ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۶ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۳۵ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک تومانی امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۱٫۳۱ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک هزار تومانی در تاریخ ۲۶ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۹ میلیون و ۵۸ هزار تومان رسید و ۳۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۱۱ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا ۲۷ آبان ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۰٫۷۸ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۵ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۳۱ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۸۳۷ هزار و ۱۹۹ تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۳۹۸ تومان می باشد.

زمان اعمال افزایش سرمایه سهام عدالت


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز شنبه ۲۴ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۲٫۱۷ درصدی شاخص کل امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۴ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۸۶۵ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۷۸۸ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و۵۷۶ هزار و ۳۱۹ تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا ۲۵ آبان ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز چهار شنبه ۲۱ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به رشد ۰٫۷۵ درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۸۲۱ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۷۰۳ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۴۹۲ تومان می باشد.

پیش بینی بازار بورس شنبه ۲۴ آبان ماه ۹۹


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۰٫۲۷ درصدی شاخص کل امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۲۰ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۸ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۴ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۶۸۱ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۸۳۸ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۲٫۰۵ درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۹ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۸ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان  رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۶۸۹ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۱٫۷۷ درصدی شاخص کل امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۹۹، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۱۸ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۶۴ تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۷۹۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۷۵۸ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۷ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۲٫۷ درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۷ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون ۹۲۹ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۵۷۰ تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز سه شنبه ۶ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۲٫۷ درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۶ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۹م میلیون و ۹۴۱ هزار تومان رسید. و ۳۰ درصد آن برابر با ۲ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۵ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز دوشنبه ۵ آبان ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۲٫۷ درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۵ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۸۱ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۶ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز شنبه ۳ آبان ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۳ آبان ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان و ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در امروز شنبه ۳ آبان ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک میلیون تومانی در تاریخ ۳ آبان ۹۹ ارزش امروز سهام عدالت به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، حدود ۱۳ میلیون و هشتصد هزار تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شده است.


ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در امروز چهار شنبه ۳۰ مهر ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و ۳۰ درصد آن برابر با ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان می باشد.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک میلیون تومانی در تاریخ ۳۰ مهر ۹۹  ۲۶ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۱۵.۶ میلیون تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۷.۸ میلیون شده است.


ارزش برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹ چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ارزش آن تقریبا به ۱۳ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان رسید و ۳۰ درصد آن برابر با ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و ۶۰ درصد آن برابر با ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد.

و با توجه به کاهش ۳ درصدی شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت ۱ میلیون تومانی در ۲۹ مهر ۹۹ برابر است با ۲۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان که ۳۰ درصد آن ۷ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان و ۶۰ درصد آن ۱۴ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۸۰۰ خواهد شد.


ارزش برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹ چقدر است؟

با توجه به افت ۳٫۴۳ درصدی شاخص کل بازار بورس در ۲۸ مهر ۹۹ ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۴ میلیون ۴۶۶ هزار تومان رسید که ۳۰% آن برابر با ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و ۶۰% آن برابر است با ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

و ارزش برگه سهام یک میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان رسید،که ۳۰ درصد آن ۸٫۵ میلون تومان و ۶۰ درصد آن برابر است با ۱۷ میلیون تومان.


ارزش برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون توانی در امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹ چقدر است؟

ارزش و قیمت سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی در روز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹ با احتساب قیمت پایانی سهم، حدودا برابر است با ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید که ۳۰ درصد آن ۴ میلیون ۴۰۰ هزار تومان و ۶۰ % آن برابر است با ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می باشد.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. که ۳۰ درصد آن ۹ میلون تومان و ۶۰ درصد آن برابر است با ۱۸ میلیون تومان.

سهام های موجود در سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی

سهام عدالت که شامل برخی سهام های گروه های بانکی، پتروشیمی، فلزات و دیگر سهام های دولتی همچون :

وتجارت، وملت، شپنا، وپست، کچاد، کدما،  حکشتی، شگویا، بفجر، جم، شبندر، خساپا، دانا، فایرا، شتران، مارون، فخوز، فولاد، شاوان، شبریز، ورنا، ساراب، سدشت، فولاژ، رمپا، فملی، بنیرو، خودرو، وبصادر ،بسوئیچ، شراز، وتوصا، گکل، اخابر، فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.