تاریخ امروزدوشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۹

قیمت و ارزش سهام عدالت امروز چقدر است؟ (1 میلیون تومانی و 500 هزار تومانی)

قیمت و ارزش سهام عدالت امروز چقدر است؟ (1 میلیون تومانی و 500 هزار تومانی)

سهام عدالت که پس از سال ها، در ابتدای سال 99 با اذن رهبری به دو روش مستقیم و غیر مستقیم آزاد سازی شد. برخی خانواده ها با پرداخت 500 هزار تومان، سهام عدالت را خریداری نمودند و به برخی از خانواده ها و اقشار خاص همچون خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد سهام عدالت 1 میلیون تومان تعلق گرفت. در این پست ارزش و قیمت سهام عدالت 500 هزار تومانی را بصورت روزانه می توانید مشاهده نمایید.

پیش از این دارندگان سهام عدالت با مراجه به سامانه سهام عدالت به آدرس panel.sahamedalat.ir و با وارد نمود کد ملی خود می توانستند به راحتی ارزش سهام عدالت خود را بصورت روزانه مشاهده نمایند اما متاسفانه این پنل از تاریخ 21 تیر ماه 99 بروزرسانی نشده است. و البته از آنجایی که تعدا این نماد ها برای هر شخص متغییر می باشد، عددی که اعلام می شود تقریبی است.


نحوه فروش سهام عدالت به روش مستقیم چگونه است؟

قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز چقدر است ؟

قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 5 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 3.22 درصد برابر با 38 هزار و 92 واحد شاخص کل در روز شنبه 5 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 30 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 18 هزار تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 9 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 5 بهمن ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی چهارشنبه 1 بهمن ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 2.89 درصد برابر با 33 هزار و 260 واحد شاخص کل در روز چهارشنبه 1 بهمن ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و 990 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 994 تومان و 30 درصد آن به 2 میلیون و 997 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 4 بهمن 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد ۰/۰۳ درصد برابر با ۴۰۰  واحد شاخص کل امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۵۸۰  هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 748 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 784 هزار تومان رسید


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 29 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 3.07 درصد برابر با 36 هزار واحد شاخص کل امروز دوشنبه 29 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و 453 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 5 میلیون و 725 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 869 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 30 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه ۲۷ دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت ۳.۵ درصد برابر با ۴۳  هزار واحد شاخص کل امروز شنبه ۲۷ دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد.

ارزش سهام عدالت در ۶ ماه گذشته حدود ۱۱ میلیون تومان افت کرده یعنی از ۲۱ میلیون تومان به ۹/۹ میلیون تومان رسیده است.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 24 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2.45 درصد برابر با 30 هزار و 887 واحد شاخص کل امروز چهارشنبه 24 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت 10 میلیون و 395 هزار تومان شد.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 231 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 150 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 27 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه 23 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 3.12 درصد برابر با40 هزار و 603 واحد شاخص کل امروز سه شنبه 23 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به 10 میلیون و 783 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 470 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 235 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 24 دی 99

 


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 22 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 0.41 درصد برابر با 5 هزار و 296 واحد شاخص کل امروز دوشنبه 22 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به 11 میلیون و 219 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 731 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 335 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 23 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز یکشنبه 21 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 1.61 درصد برابر با 20 هزار و 729 واحد شاخص کل امروز یکشنبه 21 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها ارزش سهام عدالت تقریبا به 11 میلیون و 352 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 811 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 405 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 22 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 20 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 1.9 درصد برابر با 24 هزار و 864 واحد شاخص کل امروز شنبه 20 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها و بدون احتساب افزایش سرمایه نماد های شتران، شپنا، فملی و فارس ارزش سهام عدالت تقریبا به 11 میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 710 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 350 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 21 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 17 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2.93 درصد برابر با 39 هزار و 524 واحد شاخص کل امروز چهارشنبه 17 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها و بدون احتساب افزایش سرمایه نماد های شتران، شپنا، فملی و فارس ارزش سهام عدالت تقریبا به 10 میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 949 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 474 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 15 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 1 درصد برابر با 19 هزار و 132 واحد شاخص کل امروز دوشنبه 15 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها، ارزش سهام عدالت تقریبا به 12 میلیون و 327 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به7 میلیون و 396 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 698 هزار تومان رسید. 

پیش بینی بازار بورس فردا 16 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی شنبه 13 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 43 هزار و 685 واحد شاخص کل، امروز شنبه 13 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نمادها در تاریخ 13 دی ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 133 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به7 میلیون و 280 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 640 هزار تومان رسید. 

پیش بینی بازار بورس فردا 14 دی 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 10 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 1 درصد برابر با 14 هزار واحد شاخص کل امروز چهارشنبه 10 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 10 دی ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و 200 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به7 میلیون و 540 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 770 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 13 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه 9 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 1.77 درصد برابر با 25 هزار واحد شاخص کل امروز سه شنبه 9 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 9 دی ارزش آن تقریبا به 10 میلیون و 428 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 256 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 128 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 10 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 3 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 0.2 درصد برابر با 2 هزار و 900 واحد شاخص کل امروز چهارشنبه 3 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 3دی ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 42 هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 905 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 952 هزار تومان رسید.

پشی بینی بازار بورس شنبه 6 دی  ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه 2 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 0.19 درصد برابر با 3 هزار واحدی شاخص کل امروز سه شنبه 2 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 2 دی ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 918 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 750 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 870 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 3 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 1 دی ماه 99 چقدر است؟

با توجه با افت 0.19 درصد برابر با 3 هزار واحدی شاخص کل امروز دوشنبه 1 دی ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد در تاریخ 1 دی ارزش آن تقریبا به 12  میلیون و 841 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 839 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 892 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 2 دی ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز یکشنبه 30 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 5 هزار واحدی و 0.41 درصدی شاخص کل امروز شنبه 30 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 30 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و 65 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و 839 تومان و 30 درصد آن به ۳ میلیون و 919 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 29  آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 31 هزار واحدی و 2.23 درصدی شاخص کل امروز شنبه 29 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد  موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 29 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۴۰۰ تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و 872 تومان و 30 درصد آن به ۳ میلیون و 936 هزار تومان رسید.

پشی بینی بازار بورس فردا 30 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 26  آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 14 هزار واحدی و 1.05 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 26 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 26 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و 120 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۴۲ تومان و 30 درصد آن به ۴ میلیون و ۲۱ هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس 29 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۵  آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت ۵۵ هزار واحدی و ۳/۵  درصدی شاخص کل امروز دوشنبه ۲۵ آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 24 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۲۶۶ تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به ۷ میلیون و ۹۶۰  تومان و 30 درصد آن به ۳ میلیون و ۹۸۰  هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 24 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 31 هزار واحدی و 2 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 24 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این  نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 24 آذر ارزش آن تقریبا به 13 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 335 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 169 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز یکشنبه 23 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 11 هزار واحدی و 0.77 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 23 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 23 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و 222 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 533 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 266 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 24 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 22 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 21 هزار واحدی و 1.41 درصدی شاخص کل امروز شنبه 22 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 22 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و 304 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 582 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 291 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 23 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز چهارشنبه 19 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت هزار و 200 واحدی و 0.08 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 19 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 19 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و 150 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 493 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 246 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس شنبه 22 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز سه شنبه ۱۸ آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت ۵ هزار واحدی و 0.38 درصدی شاخص کل امروز سه شنبه ۱۸آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ ۱۸ آذر ارزش آن تقریبا به ۱۳  میلیون و ۹۳۶ تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 362  تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 181 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز دوشنبه 17 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 10 هزار واحدی و 0.67 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 17 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ ۱۷  آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و  293 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 572 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 289 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا 18 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز یکشنبه 16 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 32 هزار واحدی و 2.18 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 16 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 16 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون و  200 تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 572 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 289 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا 17 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 15 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با رشد 10 هزار واحدی و 1.34 درصدی شاخص کل امروز شنبه 15 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 15 آذر ارزش آن تقریبا به 14 میلیون تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 400 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 200 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه 16 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز چهارشنبه 12 آذر 99 چقدر است؟

با توجه با افت 2 هزار واحدی و 0.18 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 12 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد  موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 12 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 984 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 390 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 195 هزار تومان رسید.

پیش بین بورس شنبه 15 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز سه شنبه 11 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 7 هزار واحدی و 0.57 درصدی شاخص کل امروز سه شنبه 11 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 11 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 948 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 390 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 191 هزار تومان رسید.

وضعیت بازار بورس فردا 12 آذر چه می شود؟


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز دوشنبه 10 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 36 هزار واحدی و 2.71 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 10 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 10 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 900 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 348 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 171 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا 10 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز یکشنبه 9 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 36 هزار واحدی و 2.62 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 9 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 9 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 500 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8 میلیون و 10 تومان و 30 درصد آن به 4 میلیون و 50 هزار تومان رسید.

پیش بینی بورس فردا 10 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز شنبه 8 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 20 هزار واحدی و 1.73 درصدی شاخص کل امروز شنبه 8 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 8 آذر ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 189 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 913 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 956 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز چهارشنبه 5 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 10 هزار واحدی و 0.74 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 5 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 5 آذر ارزش آن تقریبا به ۱۱ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسید.

با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 498 تومان و 30 درصد آن به 3 میلیون و 249 هزار تومان رسید.


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز سه شنبه 4 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به افت 18 هزار واحدی و 1.34 درصدی شاخص کل امروز سه شنبه 4 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 4 آذر ارزش آن تقریبا به 11 میلیون و 132 هزار تومان رسید. با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 6 میلیون و 678 و 30 درصد آن به 3 میلیون و 339 هزار تومان رسید.

پیش بیی بورس فردا چهارشنبه 5 آذر 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز دوشنبه 3 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 16 هزار واحدی و 1.23درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 3 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی این نماد موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 3 آذر ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 890 هزار تومان رسید. با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 734 و 30 درصد آن به 3 میلیون و 867 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 4 آذر 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز یکشنبه 2 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به افت 0.58 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 2 آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 2 آذر ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 731 هزار تومان رسید 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 7 میلیون و 639 و 30 درصد آن به 3 میلیون و 819 هزار تومان رسید.

پیش بینی بازار بورس فردا 3 آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 532  هزار تومانی امروز شنبه 1 آذر 99 چقدر است؟

با توجه به رشد ۱/۵۸درصدی شاخص کل امروز شنبه ۱ آذر ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 1 آذر 99 ارزش آن تقریبا به ۱۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید که 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 837 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 7 میلیون و 674 هزار تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا دوم آذر ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چهارشنبه ۲۸آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 3.73 درصدی شاخص کل امروز چهرشنبه 28 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 28 آبان 99 ارزش آن تقریبا به  12 میلیون و 408 هزار و 772 تومان رسید که 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 700 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 7 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک تومانی امروز چهارشنبه 28 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 3.73 درصدی شاخص کل امروز  چهارشنبه 28 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک هزار تومانی در تاریخ 26 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 25 میلیون تومان رسید و 30 درصد آن برابر با 7 میلیون و 500 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 15 میلیون تومان می باشد.

پیش بینی بازار بورس شنبه 1 آذر 99


یمت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز سه شنبه ۲۷ آبان 99 چقدر است؟

27 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ ۲۷ آبان 99 ارزش آن تقریبا به ۱۰ میلیون و ۴۸۱هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۴۱هزار تومان رسید که 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 144  هزار 319  تومان و 60 درصد آن برابر با 6 میلیون و 288 هزار 611 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز دوشنبه 26 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 1.31 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 26 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 26 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 10 میلیون و 118 هزار تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 35 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 6 میلیون و 70 هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک تومانی امروز دوشنبه 26 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 1.31 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 26 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک هزار تومانی در تاریخ 26 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 19 میلیون و 58 هزار تومان رسید و 30 درصد آن برابر با 5 میلیون و 717 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 11 میلیون و 434 هزار و 800 تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا 27 آبان ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز یکشنبه 25 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 0.78 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 25 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 25 آبان 99 ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و 457 هزار و 331 تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 837 هزار و 199 تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 674 هزار و 398 تومان می باشد.

زمان اعمال افزایش سرمایه سهام عدالت


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز شنبه 24 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 2.17 درصدی شاخص کل امروز شنبه 24 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 24 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 9 میلیون و 293 هزار و 865 تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 788 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و576 هزار و 319 تومان می باشد.

پیش بینی بورس فردا 25 آبان ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز چهار شنبه 21 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به رشد 0.75 درصدی شاخص کل امروز چهارشنبه 21 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 21 آبان 99 ارزش آن تقریبا به ۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۸۲۱ تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 703 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 406 هزار و 492 تومان می باشد.

پیش بینی بازار بورس شنبه 24 آبان ماه 99


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز سه شنبه 20 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 0.27 درصدی شاخص کل امروز سه شنبه 20 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 20 آبان 99 ارزش آن تقریبا به ۸ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۴ تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 681 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 362 هزار و 838 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز دوشنبه 19 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 2.05 درصدی شاخص کل امروز دوشنبه 19 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 19 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 8 میلیون و 964 هزار تومان  رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 689 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 378 هزار و 400 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز یکشنبه 18 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 1.77 درصدی شاخص کل امروز یکشنبه 18 آبان ماه 99، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 18 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 9 میلیون و 301 هزار و 264 تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون 790 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 580 هزار و 758 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز چهارشنبه 7 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 2.7 درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ ۷ آبان 99 ارزش آن تقریبا به 9 میلیون و 764 هزار تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون ۹۲۹ هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 858 هزار و 570 تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز سه شنبه 6 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 2.7 درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 6 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 9م میلیون و 941 هزار تومان رسید. و 30 درصد آن برابر با 2 میلیون و 982 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 5 میلیون و 964 هزار تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز دوشنبه 5 آبان 99 چقدر است؟

با توجه به افت 2.7 درصدی شاخص کل، با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 5 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 10 میلیون و 271 هزار تومان و 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 81 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 6 میلیون و 162 هزار تومان می باشد.


قیمت و ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی امروز شنبه 3 آبان 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 3 آبان 99 ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 247 هزار تومان و 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 674 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 7 میلیون و 348 هزار تومان می باشد.

قیمت و ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در امروز شنبه 3 آبان 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک میلیون تومانی در تاریخ 3 آبان 99 ارزش امروز سهام عدالت به حدود 23 میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، حدود 13 میلیون و هشتصد هزار تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، حدود 6 میلیون و 900 هزار تومان شده است.


ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی در امروز چهار شنبه 30 مهر 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی در تاریخ 30 مهر 99 ارزش آن تقریبا به 12 میلیون و 800 هزار تومان رسید و 30 درصد آن برابر با 3 میلیون و 840 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 7 میلیون و 680 هزار تومان می باشد.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در امروز چهارشنبه 30 مهر 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت یک میلیون تومانی در تاریخ 30 مهر 99  ۲۶ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۱۵.۶ میلیون تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۷.۸ میلیون شده است.


ارزش برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در امروز سه شنبه 29 مهر 99 چقدر است؟

با احتساب قیمت پایانی نماد های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی ارزش آن تقریبا به 13 میلیون و 388 هزار تومان رسید و 30 درصد آن برابر با 4 میلیون و 150 هزار تومان و 60 درصد آن برابر با 8 میلیون و 300 هزار تومان می باشد.

و با توجه به کاهش 3 درصدی شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت 1 میلیون تومانی در 29 مهر 99 برابر است با ۲۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان که 30 درصد آن 7 میلیون و 478 هزار تومان و 60 درصد آن 14 میلیون و 956 هزار و 800 خواهد شد.


ارزش برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در امروز دوشنبه 28 مهر 99 چقدر است؟

با توجه به افت 3.43 درصدی شاخص کل بازار بورس در 28 مهر 99 ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی به 14 میلیون 466 هزار تومان رسید که 30% آن برابر با 4 میلیون و 340 هزار تومان و 60% آن برابر است با 8 میلیون و 600 هزار تومان.

و ارزش برگه سهام یک میلیون تومان به 29 میلیون تومان رسید،که 30 درصد آن 8.5 میلون تومان و 60 درصد آن برابر است با 17 میلیون تومان.


ارزش برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی و یک میلیون توانی در امروز یکشنبه 27 مهر 99 چقدر است؟

ارزش و قیمت سهام عدالت 500 هزار تومانی در روز یکشنبه 27 مهر 99 با احتساب قیمت پایانی سهم، حدودا برابر است با 14 میلیون و 900 هزار تومان رسید که 30 درصد آن 4 میلیون 400 هزار تومان و 60 % آن برابر است با 8 میلیون و 900 هزار تومان می باشد.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. که 30 درصد آن 9 میلون تومان و 60 درصد آن برابر است با 18 میلیون تومان.

سهام های موجود در سهام عدالت 500 هزار تومانی

سهام عدالت که شامل برخی سهام های گروه های بانکی، پتروشیمی، فلزات و دیگر سهام های دولتی همچون :

وتجارت، وملت، شپنا، وپست، کچاد، کدما،  حکشتی، شگویا، بفجر، جم، شبندر، خساپا، دانا، فایرا، شتران، مارون، فخوز، فولاد، شاوان، شبریز، ورنا، ساراب، سدشت، فولاژ، رمپا، فملی، بنیرو، خودرو، وبصادر ،بسوئیچ، شراز، وتوصا، گکل، اخابر، فارس


عاشق مسافرت و ماجراجویی و موزیک و ورزش، مدتی هست دارم در اینترنت فعالیت میکنم و بنظرم اشتراک گذاری مطالب آموزشی به فرهنگسازی ایران کمک میکند و هم روحیه‌شون بهتر می شود. دوستتون دارم :) با ارسال نظراتتون در مطالبم بهم انرژی بدین در آخرم میگم : "سعی کنید بهترین خودتون باشید"

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *