اخبار بورس

بررسی عملکرد شرکت های فولاد ساز در بورس ۷ بهمن ۱۴۰۰

ناشران بورسی و فرابورسی با فرا رسیدن موعد ارائه صورت‌های مالی ۹ماهه شرکت‌ها یک به یک عملکرد مالی سه‌فصل گذشته خود را در سامانه کدال منتشر کردند. شرکت‌های فولادساز نیز به مثابه سایر نمادها عملکرد خود را به اطلاع سهامداران رساندند.

بررسی عملکرد شرکت های فولاد ساز در بورس

به گزارش بورس فردا و به نقل از تجارت نیوز، این روزها با فرا رسیدن موعد ارائه صورت‌های مالی ۹ماهه شرکت‌ها، ناشران بورسی و فرابورسی یک به یک عملکرد مالی سه‌فصل گذشته خود را در سامانه کدال منتشر کردند. شرکت‌های فولادساز نیز به مثابه سایر نمادها عملکرد ۹ماهه خود را به اطلاع سهامداران رساندند. این صنعت، یکی از صنایع بورسی محسوب می‌شود. در این گزارش عملکرد سه‌فصل گذشته نمادهای فولادی آورده شده است که ۶نماد با جزئیات بیشتری بررسی شده‌‌‌اند.

فولاد

به نقل از دنیای اقتصاد، فولاد مبارکه اصفهان با ارزش بازار ۶/ ۲۹۰‌هزار میلیارد تومان در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس با قیمت ۹هزار و ۹۲۰ریال معامله می‌شود وP/ E  سهم آن برابر با ۱/ ۴ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «فولاد» در سه فصل گذشته ۱۰۵‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱۲درصدی داشته است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این ۹ماه ۴/ ۵۹‌هزار میلیارد تومان سود ناخالص و ۵۳‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵۷درصد و ۱۵۶‌درصد رشد داشته است. میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۲/ ۱۸۱تومان به ازای هر سهم است.

در مدت مشابه سال گذشته، این رقم ۷/ ۷۰تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۱۵۶درصدی همراه شده است. همچنین شرکت در سه فصل گذشته حدود ۱/ ۶میلیون تن محصول تولید کرده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۵/ ۴میلیون تن محصول را با رقم کل ۲/ ۹۰‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور و ۹۱۹‌هزار تن محصول را به خارج از کشور صادر کرده که رقم ماحصل از فروش صادراتی برابر با عدد ۷/ ۱۴‌هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل فروش داخلی رشد ۱۱۵درصدی و فروش صادراتی رشد ۹۶درصدی داشته است. میزان درآمد شرکت در فصل پاییز ۸/ ۳۸‌هزار میلیارد تومان، در فصل تابستان ۴/ ۳۲‌هزار میلیارد تومان و در فصل بهار ۶/ ۳۳‌هزار میلیارد تومان و سود محقق‌شده برای هر سهم به ترتیب فصل برابر با ۳/ ۴۷تومان، ۷/ ۷۳تومان و ۲/ ۶۰تومان بوده است.

فخوز

شرکت فولاد خوزستان با ارزش بازار ۴/ ۶۰‌هزار میلیارد تومان در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس با قیمت۵۰۴۰ریال معامله می‌شود و P/ E سهم آن برابر با ۲/ ۴ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «فخوز» در سه‌فصل گذشته ۳۳‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۸درصدی داشته است.

این شرکت در این ۹ماه ۱/ ۱۳‌هزار میلیارد تومان سود ناخالص و ۵/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۱درصد و ۴۶‌درصد رشد داشته است. میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۸۸تومان به ازای هر سهم است. در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۳/ ۱۴۴تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت ۳۹درصدی همراه شده است.

تحلیل بورس هفته اوّل بهمن ۱۴۰۰

همچنین شرکت در سه‌فصل گذشته حدود ۹میلیون تن محصول تولید کرده است. شرکت فولاد خوزستان ۱/ ۱میلیون تن محصول را با رقم کل ۱/ ۱۴‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور و ۳/ ۱میلیون تن محصول را به خارج از کشور صادر کرده است که رقم ماحصل از آن برابر با عدد ۹/ ۱۸‌هزار میلیارد تومان بوده که فروش داخلی رشد ۶/ ۱۴درصدی و فروش صادراتی رشد ۱۲۲درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت. میزان درآمد شرکت در فصل پاییز ۸/ ۱۲‌هزار میلیارد تومان، در فصل تابستان ۲/ ۹‌هزار میلیارد تومان و در فصل بهار ۹/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان و سود محقق‌شده برای هر سهم در فصل بهار برابر با ۳/ ۷۵تومان، در فصل تابستان زیان ۱/ ۲۰تومانی و در فصل پاییز سود ۸/ ۳۲تومانی بوده است.

«هرمز»: شرکت فولاد هرمزگان جنوب با ارزش بازار ۷/ ۳۲‌هزار میلیارد تومان در بازار دوم فرابورس با قیمت ۱۳هزار و ۱۱۰ریال معامله می‌شود و P/ E سهم آن برابر با ۰۵/ ۴ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «هرمز» در سه فصل گذشته ۳/ ۱۶‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱۴درصدی را محقق کرده است.

شرکت در این ۹ماه ۵/ ۷‌هزار میلیارد تومان سود ناخالص و ۲/ ۶‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲۸درصد و ۸۶‌درصد رشد داشته است. میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۷/ ۲۵۰تومان به ازای هر سهم است.

در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۱۳۵تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۸۶درصدی همراه بوده است. همچنین شرکت در سه فصل گذشته حدود ۵/ ۲میلیون تن محصول تولید کرده  است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا