سبدگردان هدف

قیمت صندوق پالایشی یکم امروز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

قیمت صندوق پالایشی یکم امروز شنبه 20 شهریور 1400

قیمت پایانی یک واحد از صندوق پالایشی یکم امروز شنبه ۲۰ شهریور با احتساب ۱٫۱۱ درصد رشد (۹۲۰ ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل به ۸۳ هزار و ۹۶۰ ریال می باشد.

0

قیمت پایانی یک واحد از صندوق پالایشی یکم امروز شنبه ۲۰ شهریور با احتساب ۱٫۱۱ درصد رشد (۹۲۰ ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل به ۸۳ هزار و ۹۶۰ ریال می باشد.

مطالب پیشنهادی: قیمت صندوق دارایکم امروز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

قیمت صندوق پالایشی یکم امروز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش بورس فردا، قیمت پایانی یک واحد از صندوق پالایشی یکم امروز شنبه ۲۰ شهریور با احتساب ۱٫۱۱ درصد رشد (۹۲۰ ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل به ۸۳ هزار و ۹۶۰ ریال معادل ۸ هزار و ۳۹۶ تومان میباشد. ارزش ۵۰۰ واحد از دومین صندوق ETF دولتی امروز به ۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان.

قیمت صندوق پالایشی یکم امروز شنبه 20 شهریور 1400
قیمت صندوق پالایشی یکم امروز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.