مرور رده

اخبار عرضه اولیه

زمان و نقدینگی مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه “غکورش”

در چهارشنبه، 5 خرداد ماه 1400 شاهده انتشار سومین عرضه اولیه امسال خواهیم بود. شرکت صنعت غذایی کورش با نماد «غکورش» در روز چهارشنبه منشتر خواهد شد که پیش بینی می شود به هر کد بورسی ۵۰۰ سهم…