خیر خوزستانی، خبر اهدای ۶۰ دستگاه پژو پارس صفر را تکذیب کرد

در روز گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر گردیده است که در آن نشان میدهد جواد شحیطات، خیر خوزستانی علاوه بر اهدای جهیزیه کامل به 60 زوج، یک دستگاه پژو پارس صفر به آنها هدیه کرده است. این خیر…