آموزش بورس

نحوه محاسبه قیمت و تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه

در مطالب گذشته نکاتی در مورد افزایش سرمایه و انواع آن را بیان کردیم. بعد از افزایش سرمایه تغییراتی در تعداد سهام و قیمت آن ها رخ می دهد. اما در این قسمت تصمیم داریم نحوه محاسبه قیمت و تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار دهیم.

انواع افزایش سرمایه
انواع افزایش سرمایه

 محاسبه قیمت و تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه

در ادامه روش محاسبه تعداد و قیمت سهام بعد از انواع مختلف افزایش سرمایه را شرح خواهیم داد. برای محاسبه قیمت و تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

بعد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

برای محاسبه میزان افزایش سرمایه کافی است، درصد افزایش سرمایه را تقسیم بر 100 کنید.

برای محاسبه قیمت جدید هر سهم : قیمت پایانی هر سهم را قبل از افزایش سرمایه را تقسیم بر 1+ میزان افزایش سرمایه کنید.

به عنوان مثال اگر شما 100 سهم داشته باشید و هر سهم شما قیمتش 1000 تومان باشد. پس از افزایش سرمایه شرکت تعداد سهام های شما به طور مثال به 200 سهم می رسد اما قیمت آن ها کم می شود و از 1000 تومان به 600 تومان تغییر می کند.

نحوه محاسبه تعداد و سهام پس از افزایش سرمایه
نحوه محاسبه تعداد و سهام پس از افزایش سرمایه

 

محاسبه قیمت و تعداد سهام پس از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

برای محاسبه میزان افزایش سرمایه کافی است، درصد افزایش سرمایه را تقسیم بر100 کنید.

برای محاسبه قیمت جدید هر سهم بعد از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، قیمت پایانی هر سهم پیش از افزایش سرمایه + حاصل ضرب میزان افزایش سرمایه و آورده ی سهامداران به ازای هر سهم تقسیم بر 1+ میزان افزایش سرمایه

برای محاسبه ارزش هر حق تقدم، می بایستی قیمت جدید هر سهم را در آورده سهامداران به ازای هرسهم تفریق کرد.

نحوه محاسبه تعداد و سهام پس از افزایش سرمایه
نحوه محاسبه تعداد و قیمت سهام پس از افزایش سرمایه

برای روشن تر شدن موضوع فرمول نحوه محاسبه تعداد و قیمت سهام پس از افزایش سرمایه را در زیر ذکر کردیم:

نحوه محاسبه تعداد و سهام پس از افزایش سرمایه
نحوه محاسبه تعداد و سهام پس از افزایش سرمایه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا