The news is by your side.
مرور برچسب

بازار سرمایه

عقد قرارداد خاهن با مپنا برای تولید و فروش چرخ قطار (به ارزش ۱٫۵ هزار میلیارد تومان)

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با نماد بورسی «خاهن» از انعقاد قرار داد جدید خبر داده است. این شرکت بورسی با شرکت مپنا قراردادی به مبلغ 1.5 هزارمیلیارد تومان و به مدت زمان 5 سال امضا کرده است…

افزایش ارزش صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا پس از واگذاری سهام رنا به این صندوق

شرکت سرمایه گذاری رنا با نماد بورسی «ورنا» از افزایش ارزش روز صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا خبر داد. سرمایه گذاری رنا 2 میلیارد از سهم این شرکت را به صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا واگذار کرده…