The news is by your side.
مرور برچسب

ارزش سهام عدالت

قیمت و ارزش سهام عدالت امروز چقدر است؟ (۱ میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی)

سهام عدالت که پس از سال ها، در ابتدای سال 99 با اذن رهبری به دو روش مستقیم و غیر مستقیم آزاد سازی شد. برخی خانواده ها با پرداخت 500 هزار تومان، سهام عدالت را خریداری نمودند و به برخی از…

ارزش سهام عدالت امروز

مقدمه همانطور که می دانید سهام عدالت در واقع باقی مانده سهام دولت در برخی از شرکت ها است که به منظور فقر زدایی به مردم واگذار شده است. البته تنها برخی از افراد جامعه مشمول این طرح بوده اند.…

ارزش سهام عدالت مشخص شد

سهام عدالت در هفته های اخیر نوسانات بسیار بالایی را تجربه کرده است و البته عوامل بسیاری همچون بسته شدن برخی نماد ها به دلیل افزایش سرمایه و نوسانات اخیر بازار در آن دخالت داشتند. ارزش سهام…