مرور برچسب

عرضه اولیه

زمان و نقدینگی مورد نیاز برای عرضه اولیه “کیمیا تک”

بعد از مدتها، اینک شاهد انتشار دو عرضه اولیه در یک روز هستیم! عرضه اولیه "فجهان1" و "کیمیا تک" در روز چهارشنبه 17 شهریور 1400 منتشر خواهند شد. برای خرید عرضه اولیه کیمیاتک، سهام شرکت دارویی،…

عرضه اولیه “وهامون” به چهارشنبه 6 مرداد 1400 موکول شد

بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، بنا بود روز سه شنبه 29 تیر 1400، انتشار عرضه اولیه "وهامون" صورت بگیرد که به دلیل تعطیلی 6 روزه بانک های پایتخت و بازار بورس، زمان آن تغییر کرد و…