اخبار بورس

جزئیات برنامه افزایش سرمایه سه نماد “وآفری، کلر و شسپا”

سه شرکت نفت سپاهان، بیمه کارآفرین و کلر پارس از برنامه افزایش سرمایه 58 درصدی ، 443 درصدی و 100 درصدی خبر دادند. در ادامه به شرح جزئیات این افزایش سرمایه ها می پردازیم.

برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی “سمگا”

جزئیات برنامه افزایش سرمایه سه نماد “وآفری، کلر و شستا”

سه شرکت بیمه کارآفرین، کلر پارس و نفت سپاهان به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 443، 100 و 58 درصدی از سه محل خبر دادند.

  • براین اساس، “وآفری” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 175 به 950.4 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بیمه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی خواهد شد.
  • همچنین “کلر” درصدد است سرمایه فعلی را از 32.7 به 65.5 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و باهدف ایجاد خط جدید تولید پرکلرین اعمال خواهد شد.
  • در این میان، “شسپا” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 600 به 950 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به بهبود ساختار مالی، حفظ نقدینگی و جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده طی یک مرحله شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا