فراتر از خبر

آیا حیوانات فکر میکنند؟

به نقل از mekardo.com اکنون محققان می توانند به طور انسانی به فعالیت های الکتریکی و شیمیایی سلول های مغز حیوانات در هنگام خواب نگاه کنند. در سال 2007، محققان فعالیت نورون‌ها را در بخشی از مغز موش به نام هیپوکامپ ثبت کردند، ساختاری که در شکل‌گیری و رمزگذاری خاطرات نقش دارد. آنها ابتدا فعالیت آن سلول های مغزی را در حالی که موش ها در پیچ و خم هایشان می دویدند، ثبت کردند.

سپس آنها به فعالیت همان نورون ها در هنگام خواب نگاه کردند. لوئیز و ویلسون الگوهای شلیک یکسانی در حین دویدن کشف کردند. به عبارت دیگر، گویی موش ها در حال چرت زدن، پیچ و خم را در ذهن خود می چرخانند. نتایج به قدری واضح بود که محققان توانستند مکان دقیق موش‌ها را در پیچ و خم‌های رویایی ذهنی خود استنباط کنند و آنها را به نقاط واقعی در پیچ و خم واقعی ترسیم کنند.

هنگامی که پرندگان بیدار هستند، نورون‌های بخشی از پیش‌مغز فنچ‌ها به دنبال خواندن نت‌های خاص هستند. محققان می توانند تعیین کنند که کدام نت بر اساس الگوهای شلیک آن نورون ها خوانده شده است.

درمان های نرم برای سگ ها پس از جراحی دندان ایا منجر به دیدن خواب در سگ ها می شود؟آیا رفتار گربه‌ها و سگ ها در آزمایش‌های علمی واقعاً واجد شرایط خواب دیدن است؟ آیا موش‌ها آگاهی ذهنی دارند که در حین چرت زدن، پیچ و خم‌های خود را در ذهن خود می‌چرخانند؟ آیا پرندگان آوازخوان متوجه می شوند که در خواب آواز می خوانند؟ پاسخ به این سؤالات به اندازه سؤال دشوار است. ما انسان‌ها معمولاً در حین خواب متوجه نمی‌شویم که خواب می‌بینیم، اما به محض اینکه از خواب بیدار می‌شویم مشخص می‌شود.

فکر کردن گربه

آیا فنچ های گورخری وقتی از خواب بیدار می شوند، رویاهای خود را به عنوان رویا به یاد می آورند؟ آیا آنها می توانند دنیای واقعی را از دنیای رویاهای خود تشخیص دهند؟ ما می‌توانیم با اطمینان معقول بگوییم که ویژگی‌های فیزیولوژیکی و رفتاری رویا دیدن در انسان اکنون در گربه‌ها، موش‌ها، پرندگان و سایر حیوانات مشاهده شده است. با این حال، اگر انسان نیستید، تجربه اینکه یک رویا واقعاً چگونه است، یک راز باقی مانده است.

به نقل از mekardo.com محققان گزارش دادند که حیوانات همچون سگ رویاهای پیچیده ای دارند و می توانند توالی طولانی از رویدادها را در حالی که در خواب هستند، حفظ کرده و به خاطر بیاورند. برای مثال چگونه جلوی خراشیدن مبل چرمی توسط سگ ها را بگیریم وقتی در حال خواب هستند؟

در حالی که هر صاحب حیوان خانگی می داند که به نظر می رسد حیوانات خواب می بینند، و مطالعات نشان می دهد که مغز حیوانات همان حالت های خواب را مانند مغز ما دنبال می کند، این اولین بار است که محققان می دانند حیوانات در مورد چه چیزی خواب می بینند.

فکر کردن سگ

هیچ کس به طور قطع نمی‌دانست که حیوانات مانند ما خواب می‌بینند، که می‌تواند شامل بازپخش رویدادها یا حداقل اجزای رویدادهایی باشد که در هنگام بیداری رخ داده‌اند. ما به الگوهای شلیک مجموعه‌ای از سلول‌های منفرد نگاه کردیم تا محتوای رویاهای موش‌ها را تعیین کنیم. می‌دانیم که آنها در واقع رویا می‌بینند و رویاهایشان به تجربیات واقعی مرتبط است.

این توانایی جدید برای استراق سمع مغز در حین خواب، مبنایی را برای تجزیه و تحلیل محتوای حالت‌های خواب فراهم می‌کند. این می تواند یک ابزار ارزشمند در درمان اختلالات حافظه مانند فراموشی یا بیماری آلزایمر باشد، یا ممکن است به ابداع روش هایی برای یادگیری و حفظ موثرتر افراد کمک کند.

به نقل از mekardo.com یک قرن از زمانی که فروید مطالعه ضمیر ناخودآگاه و بررسی محتوای رویاها را به عنوان ابزاری برای درک ماهیت شناخت و رفتار در انسان مطرح کرد، می گذرد. ما اکنون ابزاری برای وارد کردن این دنیای رویاها به مطالعه شناخت حیوانات داریم و با انجام این کار، بینش عمیق تری نسبت به خودمان به دست می آوریم.

دویدن در دایره

ویلسون، دانشیار علوم مغز و علوم شناختی ، و دانشجوی فارغ التحصیل زیست شناسی، کنوی لویی، موش‌ها را آموزش دادند تا برای دریافت جایزه غذا در مسیری دایره‌ای بدود.

آنها فعالیت مغز حیوانات را در حین انجام کار و زمانی که آنها در خواب بودند تحت نظر داشتند. در حالی که حیوان می دوید، مغزش الگوی مشخصی از نورون های شلیک در هیپوکامپ ایجاد کرد، ناحیه ای از مغز که در حافظه نقش دارد.

مانند ما، موش‌ها مراحل متعددی از خواب را طی می‌کنند، از خواب موج آهسته تا خواب REM. در انسان، در طول خواب REM است که بیشتر رویا دیدن رخ می دهد.

به نقل از mekardo.com سپس محققان بیش از 40 قسمت REM را که هنگام خواب موش‌ها ثبت شده بود، بررسی کردند. حدود نیمی از آنها علامت منحصر به فرد فعالیت مغز را که هنگام دویدن حیوان ایجاد شده بود، تکرار کردند. این همبستگی به حدی نزدیک بود که محققان دریافتند همانطور که حیوان خواب می‌دید، می‌توانستند جایی که در پیچ و خم بیدار بود و اینکه آیا حیوان خواب دویدن یا ایستادن را در سر می‌پروراند، بازسازی کنند.

این خاطرات تقریباً با همان سرعتی که حیوان در بیداری آنها را تجربه کرده بود، پخش شد.

ویلسون بررسی می کند که چگونه خواب ممکن است در شکل گیری خاطرات طولانی مدت نقش داشته باشد. دانشمندان بر این باورند که خاطرات حداقل در دو مرحله شکل می‌گیرند: یک فرآیند اولیه که در طول خود تجربه اتفاق می‌افتد و به دنبال آن یک دوره تثبیت که در آن تجربه به حافظه بلندمدت تبدیل می‌شود. اعتقاد بر این است که هیپوکامپ در هر دو مرحله درگیر است.

رمزگذاری طولانی مدت خاطرات ممکن است زمانی رخ دهد که خاطرات در طول خواب دوباره فعال شوند.

تحقیقات ویلسون بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه خاطرات در طول خواب در مغز گنجانده می شوند و چگونه فعال سازی مجدد خاطرات در طول خواب بر حافظه و عملکرد طولانی مدت تاثیر می گذارد.

“اگر پنج چیز را در هنگام بیداری یاد بگیرید، کدام یک را حفظ می کنید؟” ویلسون گفت. او حدس می‌زند که اگر بخش‌های خاصی از اطلاعات در طول خواب دوباره پخش شوند، ممکن است مشخص کند که کدام رویدادها را به خاطر می‌آوریم.

مطالعات نشان داده اند که انسان ها با یادگیری کارهای تکراری می توانند از خواب REM برای افزایش عملکرد استفاده کنند. در برخی موارد، به نظر می رسد این جلسه تمرین “خارج از خط” به خوبی تمرین تجربه در هنگام بیداری است. آزمایش‌ها نشان داده‌اند که هم موش‌ها و هم انسان‌ها پس از یک دوره خواب در کارهایی که اخیراً آموخته‌اند بهتر عمل می‌کنند.

به همین ترتیب، رویاها ممکن است نشان دهنده فرصتی برای ما باشد تا در حالی که در خواب هستیم به کار بر روی یک مشکل ادامه دهیم. برخی از افراد گزارش می دهند که با راه حلی برای مشکلی که روزها آنها را گیج کرده بود از خواب بیدار می شوند.

به نقل از mekardo.com ویلسون می‌گوید: «یک نظریه در مورد نقش رویاها در حافظه این است که رویاها ممکن است فرصتی برای گردآوری تجربیاتی که مرتبط هستند، اما همزمان رخ نداده‌اند، فراهم کند تا از آن‌ها بیاموزیم. به عنوان مثال، بازپخش یک سری از تجربیات خوشایند یا ناخوشایند ممکن است به ما امکان دهد تا وجه مشترک این تجربیات را بیاموزیم و از آن برای هدایت رفتارهای آینده استفاده کنیم.

رویاهای حیوانی

چرا حیوانات در مورد یک تجربه خواب می بینند و تجربه دیگر را نمی بینند؟ ویلسون گفت: «این کار به ما امکان می‌دهد محتوای رویاها را ارزیابی کنیم و آزمایش‌هایی ایجاد کنیم تا ببینیم کدام الگوهای بیدار الگوهایی را در هنگام خواب حیوان ایجاد می‌کنند. “اگر بتوانیم محتوای حالت رویا را ارزیابی کنیم، ممکن است بتوانیم بفهمیم که چرا برخی رویدادها دوباره پخش می شوند و برخی دیگر نه.”

این کار همچنین سوالاتی را در مورد فرضیات دیرینه در مورد فرآیندهای فکری حیوانات مطرح می کند. تنها تعداد انگشت شماری از گونه ها – از جمله شامپانزه ها و دلفین ها – تصور می شد که اصلاً توانایی به یاد آوردن و یادآوری را دارند.

توالی دقیق رویدادها را پس از وقوع آنها ارزیابی کنید. ویلسون خاطرنشان می کند که “رویاها نهایت تجربه آفلاین هستند. این کار نشان می دهد که حیوانات می توانند تجربیات خود را زمانی که در میان آنها نیستند ارزیابی مجدد کنند.”

آیا حیوانات خواب می بینند؟ از آنجایی که نمی‌توانید رویاهای موجود دیگری را مستقیماً مشاهده کنید، واقعاً هیچ راهی وجود ندارد که مطمئن شوید که آیا خواب می‌بیند یا خیر. اما، از دهه 1950، دانشمندان شواهدی بسیار متقاعدکننده، هرچند غیرمستقیم، یافته اند که نشان می دهد بسیاری از پستانداران و پرندگان دیگر واقعاً خواب می بینند.

بخشی از شواهد ناشی از چیزی است که ما آن را خواب حرکت سریع چشم یا خواب REM می نامیم که در سال 1953 کشف شد. در انسان، این مرحله از خواب با قرار گرفتن در حالت رویا مطابقت دارد. در طول خواب REM، چشمان شما به جلو و عقب می چرخند، نمی توانید زیاد حرکت کنید و فعالیت الکتریکی زیادی در مغز شما در حال انجام است.

پس از شناسایی خواب REM در انسان، دانشمندان به زودی مطالعه آن را در حیوانات آغاز کردند. تقریباً همه پستانداران و پرندگانی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند – از سگ و گربه گرفته تا پلاتی پوس منقار اردکی و حتی خزندگان – به نظر می‌رسد که به این مرحله از خواب حرکت سریع چشم می‌روند. الگوهای فعالیت الکتریکی در مغز حیوانات در این مرحله شبیه به مغز انسان است. بنابراین، اگر این الگوها نشان می دهد که انسان ها در حال خواب هستند، ممکن است این حیوانات نیز خواب ببینند.

به نقل از mekardo.com بسیاری از افرادی که با حیوانات زندگی می کنند تجربه تماشای رفتارهای عجیب و غریب حیوانات خانگی خود را در هنگام خواب داشته اند، مانند تکان دادن پاها، پارس کردن یا ناله کردن، یا حرکت دادن چشمان خود به جلو و عقب. برای صاحبان حیوانات خانگی معمول است که جملاتی مانند “ببین، آنها در حال خواب هستند” و تعجب می کنند که آیا تریر آنها، هنگامی که به شکلی رضایت بخش غرغر می کند، در حال تعقیب سنجاب ها و روباه ها در یک زمین چمنزار بی پایان و کامل است یا خیر.

اما ادبیات علمی واقعی در مورد اینکه آیا حیوانات غیرانسانی رویا می بینند یا نه، پراکنده است. علیرغم هزاران مطالعه روی حیوانات و خواب، این موضوع کنار گذاشته شده است که آیا حیوانات غیرانسانی همان حالت‌های رویایی را تجربه می‌کنند که انسان‌ها انجام می‌دهند – جایی که دندان‌هایمان را از دست می‌دهیم، امتحان دبیرستان را علیرغم بزرگسالی از دست می‌دهیم، یا ترکیبی سورئال از آدم‌ها را می‌بینیم. و مکان ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا