مرور برچسب

تسهیلات

مانع تراشی بانک ها در روند دریافت تسهیلات ودیعه مسکن

در حالی که دولت، تلاش بر رفع مشکلات معیشتی مردم در تامین مسکن دارد؛ علی الحال با قوانین سفت و سختی که بانک ها اعمال کردند تنها 17 هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات دولتی شدند. در این گزارش…