فراتر از خبر

سریع ترین راه ثبت آگهی ثبت تغییرات شرکتها

ثبت تغییرات شرکت در چه مواردی ضروری است؟

از هنگام تاسیس یک شرکت و در طول زمان، بسیاری از مولفه های موثر در یک شرکت ممکن است تغییر یابند. اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان و دیگر مسئولین یک شرکت ممکن است تغییر کنند. همچنین که ممکن است برای شرکت شعب جدیدی ایجاد شود و به هر دلیل قانونی دیگری مراحل ثبت آگهی تغییرات شرکت ضروری گردد. در صورتی که هر کدام از موسسین و مالکین شرکت قوانین مربوط به ثبت تغییرات شرکت را رعایت نکنند، ممکن است مشمول مقررات کیفری و تحمل مجازات گردند. مرجع قانونی ثبت تغییرات شرکت با توجه به این که چه تغییراتی مد نظر باشد متفاوت خواهد بود. برخی از مهمترین تغییراتی که در شرکت های تجاری می بایست به ثبت برسند از قرار زیر است:

 • تغییر در مدیر یا مدیران شرکت و بازرس یا بازرسان
 • هرنوع کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
 • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت
 • هر نوع تاسیس شعب جدید یا نمایندگی های ملی و بین المللی شرکت
 • هر گونه تغییر در اسامی دارندگان حق امضا در شرکت
 • هرگونه تغییر در تابعیت شرکت
 • هرگونه تغییر در اقامتگاه قانونی شرکت
 • هرگونه تغییر در روزنامه کثیر الانتشاری که مصوبات شرکت می بایست در آن آگهی شود.
 • تغییر در نام شرکایی که در شرکت های سهامی سهام ممتاز دارند.
 • هر کونه ثبت نشان تجاری، طرح صنعتی، برند، لوگو و اختراع توسط شرکت

(ثبت قانونی شرکت)

مراحل ثبت قانونی آگهی تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت به طور کلی زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می گیرد. در مورد برخی از تغییرات شرکت های تجاری اداره ثبت شرکت ها صلاحیت دارد. برخی دیگر از موارد مربوط به تغییرات شرکت ها در صلاحیت اداره مالکیت صنعتی قرار دارد. از نظر صلاحیت رسیدگی نیز دعاوی مربوط به ثبت تغییرات شرکت ممکن است جنبه حقوقی، انتظامی و یا کیفری داشته باشد.

رسیدگی به تقاضای ثبت تغییرات زیر در صلاحیت اداره ثبت شرکت ها می باشد:

 • تغییرات در نام اعضای مدیران و بازرسان شرکت
 • تغییرات در میزان سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش آن
 • تغییرات در مفاد اساسنامه
 • تغییرات در مورد روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به تغییرات شرکت در آن چاپ می شود.
 • تغییر در مورد اسامی دارندگان حق امضا

ثبت تغییرات زیر در صلاحیت اداره مالکیت صنعتی می باشد:

 • تغییر در نام تجاری شرکت
 • تغییر در برند یا نشان تجاری شرکت
 • ابداع و تصویب هرگونه اختراع یا طرح های صنعتی

صورتجلسه تغییرات شرکت

(تغییرات شرکت)

چگونگی تکمیل اظهارنامه تغییرات

در مورد بسیاری از تغییراتی که تقاضای ثبت آن می شود، پیش از هر اقدام دیگری باید اظهارنامه تکمیل شود. اظهارنامه به معنای درخواست ثبت تغییرات در شرکت است که مندرجات آن با توجه به نوع تغییر و نوع شرکت تعیین می گردد. برای مثال اگر هیات مدیره شرکت تصمیم بگیرد که دارندگان حق امضا تغییر یابند، پیش از هر چیز می بایست اظهارنامه مبنی بر درخواست تغییر دارندگان حق امضا به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.

در اظهارنامه ثبت تغییرات شرکت بیان موارد زیر ضروری است:

 • نوع تغییراتی که تقاضای ثبت آن می شود. مثل تغییر دارندگان حق امضاء
 • اقرار نامه مبنی بر پذیرش مسئولیت امضا از طرف شرکت به عنوان شخص حقوقی
 • رسید بانکی مبنی بر پرداخت حق الثبت اظهارنامه
 • صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تغییر نام دارندگان امضاء

پس از تکمیل اظهارنامه در صورتی که منع قانونی برای ثبت تغییرات شرکت وجود نداشته باشد، باید آگهی تغییرات شرکت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت چاپ می شود انتشار یابد. چاپ آگهی برای ثبت تغییرات شرکت برای پیدا شدن معارض است. منظور از معارض شخصی است که در نتیجه تغییرات شرکت به حقوق او آسیب وارد می شود. در آگهی عنوان می شود که در صورتی که نسبت به تغییرات شرکت معارضی وجود دارد می بایست ظرف مهلت 30 روز دلایل و مدارک مورد استناد خود را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد.

اگر برای تغییرات مورد تقاضا معارضی پیدا شد، اداره ثبت شرکت ها به متقاضی اعلام می نماید که ظرف 10 روز در برابر معارض با ارائه اسناد و مدارک دفاع کند. در صورتی که به اختلاف میان معارض و متقاضی ثبت در اداره مزبور رسیدگی نشد، دادگاه عمومی و حقوقی برای رسیدگی به موضوع صلاحیت دارد.

هزینه ثبت تغییرات شرکت

(گواهی ثبت)

تکمیل ثبت تغییرات و صدور گواهی ثبت

در صورتی که معارض وجود نداشت یا به نفع متقاضی رای صادر شد، اداره مربوطه گواهی ثبت صادر می کند و رسید به متقاضی تحویل می دهد. در هر رسید شماره ثبت قید می گردد. از تاریخ صدور گواهی ثبت کلیه اقدامات و اعمال شرکت باید مطابق با تغییرات انجام گرفته صورت گیرد. در غیر این صورت متخلف مطابق با مقررات قانونی در مقابل شرکاء و اشخاص ثالث ضامن است. ثبت تغییرات شرکت مستلزم پرداخت هزینه ای تحت عنوان حق الثبت است.

ثبت تغییرات در شرکت به شیوه غیر حضوری

امروزه علاوه بر ثبت تغییرات شرکت به شیوه حضوری، به شیوه غیر حضوری نیز می توان با مراجعه به درگاه اینترنتی اداره مورد نظر، نسبت به ثبت تغییرات اقدام کرد. برای این کار باید فایل اسکن مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر در سامانه مربوطه بارگذاری شود.

در شیوه غیر حضوری حق الثبت به طور آنلاین و از طریق درگاه های اینترنتی بانکی قابل پرداخت است.

مقررات کیفری در مورد ثبت تغییرات شرکت

بر اساس قانون تجارت چنانچه اشخاصی که وظیفه ثبت تغییرات شرکت بر عهده آنها می باشند اعم از مدیر، بازرس و سایر شرکا، در صورتی که در این رابطه مرتکب تخلف عمدی شوند ممکن است به مجازات جزای نقدی یا زندان محکوم شوند.

برای مثال چنانچه مدیرانی که حق امضا ندارند، صورتجلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا حق امضا جعل کنند، به مجازات جرم جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. همچنین چنانچه در مواردی که تغییرات شرکت می بایست به ثبت برسد، مدیران شرکت از ثبت تغییرات خودداری کنند به مجازات کلاهبردار محکوم می گردند.

به طور کلی مدیران شرکت در انجام تغییرات در اساسنامه و سرمایه باید موارد قانونی متعددی را رعایت نمایند. در صورتی که بر خلاف مقررات، میزان سرمایه را کمتر یا زیادتر از مقدار واقعی معرفی کنند نیز به عنوان کلاهبردار مجازات می شوند.

منبع: www.sabtino.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا