The news is by your side.
مرور برچسب

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قشکر در مجمع فوق العاده تصویب شد

شرکت شکر شاهرود با نماد بورسی «قشکر» از افزایش سرمایه این نماد خبر داده است. افزایش سرمایه قشکر به میزان 1130 درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد بود. این افزایش سرمایه با برگزاری مجمع…

افزایش سرمایه ۱۴۸ درصدی «خفنر» از محل تجدید ارزیابی

شرکت فنرسازی خاور زمان با نماد بورسی «خفنر» پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت را مطرح کرده است. این شرکت فنرسازی طی پیشنهادی که از سوی هیات مدیره مطرح شده، از افزایش 148 درصدی شرکت از محل تجدید…

افزایش سرمایه ۴۰ درصدی بیمه ایران و عرضه اولیه سهام زیرمجموعه در بورس

طبق گزارش مدیر عامل بیمه ایران، سهام زیرمجموعه این شرکت بیمه ای به زودی به صورت عرضه اولیه وارد بورس خواهد شد. این شرکت در آینده تصمیم دارد از طریق افزایش سرمایه سرمایه شرکت را افزایش دهد و…

توقف نماد «پرداخت» به دلیل افزایش سرمایه ۱۰۷ درصدی از سود انباشته

در پایان معاملات بازار بورس امروز، سهام شرکت به پرداخت ملت با نماد «پرداخت» متوقف می شود، توقف این نماد به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده خواهد بود. این سهام مثبت بورسی قرار است 107 درصد…