سبدگردان هدف

قیمت صندوق پالایشی یکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400

قیمت صندوق پالایشی یکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400

قیمت پایانی یک واحد از صندوق پالایشی یکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با احتساب 5.6 درصد افت (4710 ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل، به 79 هزار و 130 ریال رسید.

0

قیمت پایانی یک واحد از صندوق پالایشی یکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با احتساب 5.6 درصد افت (4710 ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل، به 79 هزار و 130 ریال رسید.

مطالب پیشنهادی: قیمت صندوق دارایکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400

قیمت صندوق پالایشی یکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400

به گزارش بورس فردا، قیمت پایانی یک واحد از صندوق پالایشی یکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با احتساب 5.6 درصد افت (4710 ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل، به 79 هزار و 130 ریال، معادل 7 هزار و 913 تومان می باشد. ارزش 500 واحد از این صندوق سرمایه گذاری امروز برابر است با 3 میلیون و 956 هزار و 500 تومان.

قیمت صندوق پالایشی یکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400
قیمت صندوق پالایشی یکم امروز یکشنبه 21 شهریور 1400
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.