قیمت صندوق دارا یکم امروز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400

در این مطلب قیمت صندوق دارا یکم امروز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400 را مشاهده خواهید کرد.

قیمت پایانی یک واحد از صندوق دارا یکم امروز دوشنبه 16 فروردین 140 با احتساب 1.5 درصد رشد نسبت به رو معاملاتی قبل برابر است با 132 هزار و 130 ریال.

0 15

قیمت پایانی یک واحد از صندوق دارا یکم امروز دوشنبه 16 فروردین 140 با احتساب 1.5 درصد رشد نسبت به رو معاملاتی قبل برابر است با 132 هزار و 130 ریال.

مطالب پیشنهادی: قیمت صندوق پالایش یکم امروز 16 فروردین ماه 1400

قیمت صندوق دارا یکم امروز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400

به گزارش بورس فردا، قیمت پایانی یک واحد از صندوق دارا یکم امروز دوشنبه 16 فروردین 140 با احتساب 1.5 درصد رشد نسبت به رو معاملاتی قبل برابر است با 132 هزار و 130 ریال معادل 13 هزار و 212 تومان. ارزش 300 واحد از این صندوق سرمایه گذاری دولتی برابر است با 3 میلیون و 963 هزار و 900 تومان.

قیمت صندوق دارا یکم امروز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400
قیمت صندوق دارا یکم امروز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.