سبدگردان هدف

قیمت صندوق دارایکم امروز سه شنبه 27 مهر 1400

قیمت صندوق دارایکم امروز سه شنبه 27 مهر 1400

در این مطلب قیمت صندوق دارایکم امروز سه شنبه 27 مهر 1400 را مشاهده می نمایید.

0

قیمت پایانی یک واحد از صندوق دارایکم امروز سه شنبه 27 مهر ماه 1400 با احتساب 1.88 درصد رشد (2230 ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل، به 120 هزار و 540 ریال رسید.

قیمت صندوق دارایکم امروز سه شنبه 27 مهر 1400

به گزارش بورس فردا، قیمت پایانی یک واحد از صندوق دارایکم امروز سه شنبه 27 مهر ماه 1400 با احتساب 1.88 درصد رشد (2230 ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل، به 120 هزار و 540 ریال، معادل 12 هزار و 54 تومان رسید. ارزش 300 واحد از این صندوق ETF دولتی امروز برابر است با  3 میلیون و 615 هزار تومان.

قیمت صندوق دارایکم امروز سه شنبه 27 مهر 1400
قیمت صندوق دارایکم امروز سه شنبه 27 مهر 1400
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.