سبدگردان هدف

قیمت صندوق دارایکم امروز شنبه 20 شهریور 1400

قیمت صندوق دارایکم امروز شنبه 20 شهریور 1400

قیمت پایانی یک واحد از صندوق دارایکم امروز شنبه 9 شهریور 1400 با احتساب 0.14 درصد رشد (190 ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل به 137 هزار و 330 ریال رسید.

0

قیمت پایانی یک واحد از صندوق دارایکم امروز شنبه 9 شهریور 1400 با احتساب 0.14 درصد رشد (190 ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل به 137 هزار و 330 ریال رسید.

مطالب پیشنهادی: قیمت صندوق دارایکم امروز شنبه 20 شهریور 1400

قیمت صندوق دارایکم امروز شنبه 20 شهریور 1400

به گزارش بورس فردا، قیمت پایانی یک واحد از صندوق دارایکم امروز شنبه 9 شهریور 1400 با احتساب 0.14 درصد رشد (190 ریال) نسبت به روز معاملاتی قبل به 137 هزار و 330 ریال معادل 13 هزار و 733 تومان می باشد. ارزش 300 واحد از اولیه صندوق ETF دولتی امروز برابر است با 4 میلیون و 119 هزار و 900 تومان می باشد.

قیمت صندوق دارایکم امروز شنبه 20 شهریور 1400
قیمت صندوق دارایکم امروز شنبه 20 شهریور 1400
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.