سبدگردان هدف

سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند

سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند

در این مطلب سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند را مشاهده می نمایید.

0

در این پست سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند را در اختیار شما قرار می دهیم. با نگاهی اجمالی به تمامی این سهام ها می توان متوجه شده که گروه شیمیایی در مجموع بهترین عملکرد را داشته اند و در بین 632 سهمی که در هفته گذشته در حال معامله بودند (سهام باز) در کال 233 سهم بازدهی مثبت و 399 سهم بازدهی منفی داشته اند.

سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند

به گزارش بورس فردا، از بین تمام این سهام های مثبت نیز

  • ۱۷ سهم بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد
  • ۱۶ سهم بازدهی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد
  • ۵۲ سهم بازدهی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد
  • ۵۵ سهم بازدهی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد،
  • و ۹۲ سهم، بازدهی بین ۰ تا ۲۰ درصد داشتند.

نکته مهم ۱ : منظور از بازدهی یک ساله، مقایسه قیمت امروز سهم، با قیمت روز مشابه در یک سال گذشته است، و طبیعتا کسب این مقدار سود، مستلزم نگهداری یک ساله این سهام بوده.

نکته مهم ۲: آمار خروجی فیلترها هستند و اگر نسبت به سهمی شک دارید، ابتدا نمودار سهم رو بررسی بفرمایید.

سهم هایی که بیشترین بازدهی را در یک سال گذشته داشتند
سهم هایی که بیشترین بازدهی را در یک سال گذشته داشتند

 

سهم هایی که بیشترین یود را در یک سال گذشته دادند
سهم هایی که بیشترین یود را در یک سال گذشته دادند
سهم های پربازده طی یکسال اخیر
سهم های پربازده طی یکسال اخیر

 

سهم های پربازده طی یکسال اخیر
سهم های پربازده طی یکسال اخیر

 

سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند
سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند

 

سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند
سهم هایی که بیشترین رشد را در یکسال اخیر داشتند

 

سهم هایی که بیشترین بازدهی را در یکسال اخیر داشتند
سهم هایی که بیشترین بازدهی را در یکسال اخیر داشتند

 

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.