افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر افزایش سرمایه داد!!

سه شرکت بورسی در سایت کدال اقدام به گزارش فعالیت های ماهانه خود کردند.

0 13

بر اساس اطلاعیه هایی که جدیدا منتشر شده است دو شرکت بورسی گزارش فعالیتهای ماهانه خود را در سایت کدال به روز کرده‌اند و یک شرکت بورسی دیگر در این سایت افزایش سرمایه خود را ثبت کرد. بر این اساس شرکت فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی داشته است که این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی می باشد . در ادامه می‌توانید خبر کامل افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت بفجر را بخوانید:

ثبت گزارش فعالیت های ماهانه 3 شرکت بورسی در سایت کدال

به گزارش بورس فردا و به نقل از تجارت‌نیوز، طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال سه شرکت بورسی گزارش فعالیت ماهانه خود را به‌روز و افزایش سرمایه یک شرکت ثبت شد. کدام شرکت‌ها صورت مالی جدید منتشر کردند؟

بفجر

بر اساس آگهی جدید کدال، افزایش سرمایه شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس با نماد بفجر ثبت شد. قرار است سرمایه این شرکت با افزایش ۲۰۰ درصدی از مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان به ۱۹۵۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده‌های نقدی برسد.

فروژ

شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران با تماد فروژ صورت مالی ۱۲ ماهه خود را در سایت کدال منتشر کرد.  شرمت در این دوره به ازای هر سهم ۷۲۳ تومان سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵۴٫۵۴ درصد افزایش داشته است.سود خالص این شرکت رشد ۱۵۴٫۵۴ درصدی، سود ناخالص رشد ۲۰۲٫۲۱ درصدی و سود عملیاتی نیز رشد ۱۵۲٫۹۹ درصدی داشته است.

تلیسه

شرکت دامداری تلیسه نمونه با نماد تلیسه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند ماه خود را در سایت کدال منتشر کرد.بر همین اساس تلیسه در این دوره به ازای هر سهم ۱۴ تومان ثبت کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰٫۵۴ درصد افزایش داشته است. سود خالص این شرکت رشد ۵۰ درصدی و سود عملیاتی رشد ۴۳ درصدی را ثبت کرده است.

ما

شرکت بیمه ما صورت مالی ۱۲ ماهه خود را در سایت کدال منتشر کرد. بیمه ما به ازای هر سهم ۶۹ تومان سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۵٫۵۶ کاهش داشته است. سود خالص شرکت با کاهش ۳۱ درصدی به  ۳۴۹٫۴ میلیارد تومان رسید و سرمایه ما نیز افزایش ۲۵ درصدی را ثبت کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.