سبدگردان هدف

قیمت دلار امروز چند است؟ (شنبه 6 آذر 1400)

قیمت دلار امروز شنبه 6 آذر 1400

قیمت دلار آمریکا، دلار نیما، دلار سنا و هرات امروز شنبه 6 آذر 1400 را مشاهده می نمایید.

0

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 12 آذر 1400 با احتساب 2.13 درصد افت (600 تومان) به 28 هزار و 208 تومان رسید. بیشترین قیمت آن در بازار امروز 28 هزار و 709 تومان و کمترین قیمت آن 27 هزار و 807 تومان رسید. در جدول زیر قیمت دلار سنا، دلار نیما و هرات امروز را مشاهده می نمایید.

قیمت دلار امروز شنبه 6 آذر 1400
قیمت دلار امروز شنبه 6 آذر 1400
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.