سبدگردان هدف

دکتری بگیر سربازی نرو!

دکتری بگیر سربازی نرو!

در این مطلب به معافیت سربازی با اخذ مدرک دکتری پرداخیتم.

0

وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مذاکرات وزارت علوم با ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده است و بر اساس این خبر، افرادی که دوره پسا دکتری بگذرانند و زیر نظر اساتید دانشگاه طرح هایی را بر اساس نیازهای جامعه ارائه دهند، می توانند دیگر به خدمت سربازی نروند.

حقوق آنان نیز، یک سوم تا یک دوم پژوهشگران پسا دکترا معمولی خواهد بود.

محمد علی زلفی گل گفته است: سالی 5 تا 6 هزار دانش آموخته دکتری داریم که باید سربازی بروند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
لینک ثبت نام IP خارج از ایران تخفیف کارمزد نام صرافی
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز دارد 10% کوینکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت پین
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% نوبیتکس
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 15% بیت کش
ثبت نام با تخفیف کارمزد نیاز ندارد 10% تبادل
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.