سبدگردان هدف

نحوه محاسبه افزایش سرمایه از سود انباشته، سهام حق تقدم و سهام جایزه

نحوه ی محاسبه افزایش سرمایه از سود انباشته، سهام حق تقدم و سهام جایزه

اگر در محاسبه درصد افزایش سرمایه و قیمت و تعداد سهام مشکل دارید این مقاله آموزشی سایت بورس فردا را مطالعه کنید، در این پست نحوه محاسبه افزایش سرمایه از سود انباشته، سهام حق تقدم و سهام جایزه را آموزش می دهیم. اگر بخواهیم افزایش سرمایه را به زبان ساده شرح دهیم، می توان گفت که افزایش سرمایه لزوما به معنای سود کردن شما نیست، بلکه صرفا سرمایه اسمی شرکت ها در نزد مراجع ثبتی، افزایش پیدا می کند. 

0

اگر در محاسبه درصد افزایش سرمایه و قیمت و تعداد سهام مشکل دارید این مقاله آموزشی سایت بورس فردا را مطالعه کنید، در این پست نحوه محاسبه افزایش سرمایه از سود انباشته، سهام حق تقدم و سهام جایزه را آموزش می دهیم. اگر بخواهیم افزایش سرمایه را به زبان ساده شرح دهیم، می توان گفت که افزایش سرمایه شرکت های بورسی لزوما به معنای سود کردن شما نیست، بلکه صرفا سرمایه اسمی شرکت ها در نزد مراجع ثبتی، افزایش پیدا می کند.

نحوه ی محاسبه افزایش سرمایه

افزایش سرمایه لزوما به معنای سود کردن شما نیست، بلکه صرفا سرمایه اسمی شرکت ها در نزد مراجع ثبتی، افزایش پیدا می کند. سرمایه هایی مانند آورده نقدی، معمولا پول جدیدی رو به شرکت وارد میکند، اما اینکه این موضوع خوب است یا بد، بستگی به این دارد که شرکت قرار است این پول جدید رو در چه راهی صرف کند، مثلا آیا میخواهد بدهی هایش رو پس بدهد، یا میخواهد یک خط تولید جدید راه اندازی کند؟

افزایش سرمایه هایی از قبیل اندوخته قانونی، سود نقدی و تجدید ارزیابی دارایی ها، بیشتر با هدف اصلاح ساختار مالی صورت میگیرد. در همه نوع افزایش سرمایه ها، معمولا سهام از چند هفته تا چند ماه متوقف می شوند. (بستگی به نوع افزایش سرمایه آن شرکت دارد) و سهام جایزه معمولا زمان زیادی طول میکشد تا بازگشایی و قابل معامله شوند و یا حق تقدم ها به سهام تبدیل شوند. پس باید صبر و حوصله کافی داشته باشید.

نحوه محاسبه افزایش سرمایه سهام جایزه

با یادگیری این محاسبات بسیار ساده، همیشه می توانید محاسبات افزایش سرمایه شرکت بورسی که سهام آن را خریداری نمودید را به سادگی خودتان محاسبه نماید.

یک تعریف ساده برای سادگی محاسبات: A برابر است با درصد افزاییش سرمایه تقسیم بر ۱۰۰٫ اگر افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصد بود، A برابر است با ۱۲٫

تعداد سهام جایزه: تعداد سهام جایزه (یا حق تقدم های تعلق گرفته) در همه نوع افزایش سرمایه ها برابر است با :

A* تعداد سهام اولیه = تعداد سهام جایزه

به عنوان مثال در افزایش سرمایه شستا اگر شما قبل از مجمع ۱۰۰۰ سهم داشته باشید با فرض ۱۲۰۰ درصد افزایش سرمایه:

 ۱۲ = ۱۰۰ ÷ A= 1200

۱۲۰۰۰سهم =۱۲ *۱۰۰۰سهم=تعداد سهام جایزه

نحوه محاسبه تعداد کل سهام بعد از افزایش سرمایه

بدیهی است که تعداد کل سهام جدید شما می شود سهام جایزه + سهام اولیه، یا به عبارت ساده تر :

(A+1)*تعداد سهام اولیه =تعداد کل سهام بعد از افزایش سرمایه

۱۳۰۰۰سهم=(۱۲+۱)*۱۰۰۰سهم= تعداد کل سهام

به عبارت ساده تر، وقتی افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصد است، ۱۲ برابر سهمتان (۱۲۰۰ تقسیم بر ۱۰۰)، به شما سهام جایزه تعلق خواهد گرفت و کل سهام شما (۱+۱۲)، برابر می شود.

محاسبه قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه با فرض سهام جایزه

قیمت سهام بعد از بازگشایی با فرض سهام برابر است با قیمت سهام قبل از مجمع ÷ (A+1)

به عنوان ثال در افزایش سرمایه شستا با فرض ۱۲۰۰ درصد افزایش سرمایه (A=12)، اگر قیمت سهم قبل از مجمع ۱۴۰۰ تومان باشد، قیمت سهم در زمان بازگشایی برابر خواهد بود با:

قیمت سهام بعد از بازگشایی= ۱۴۰۰ تومان÷ (۱+۱۲) =۱۰۷ تومان

(۱+A)÷(تومان۱۰۰*A)+ قیمت سهام قبل از مجمع (به تومان) = قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه با فرض حق تقدم 

در صورت کسر، عدد ۱۰۰ تومان، مبلغی است که برای هر حق تقدم می پردازید.

 ۱۰۰تومان- قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه= قیمت تئوری هر حق تقدم

مثال برای درک بهتر محاسبه تعداد سهام حق تقدم:

هر سهم وبوعلی با قیمت ۳۹۴ تومان، ۲۰۰ درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی دارد و فرض کنید شما ۳۰۰۰ سهم دارید:

 ۲=۲۰۰/۱۰۰=A

سهم ۶۰۰۰=۲* ۳۰۰۰=تعداد سهام حق تقدم

۹۰۰۰ = ۶۰۰۰+ ۳۰۰۰=تعداد ( سهام اصلی + حق تقدم)

و یا

۹۰۰۰=(۲+۱)*۳۰۰۰ ⇒ تعداد سهام * (A+1)

تومان ۱۹۸=  (۲+۱)÷ ۳۹۴+(۲+۱)=قیمت بازگشایی سهم اصلی

(قیمت تئوری بازگشایی)  ۹۸= ۱۰۰ (۱۰۰تومان حق تقدم)- ۱۹۸(قیمت بازگشایی) ⇒ قیمت تئوری هر حق تقدم

نحوه ی محاسبه افزایش سرمایه از سود انباشته

در افزایش سرمایه هایی از نوع تجدید ارزیابی دارایی ها، اندوخته قانونی و افزایش سرمایه سود انباشته، به شما سهام جایزه تعلق میگیرد و نیازی به پرداخت مبلغی بابت حق تقدم سهام نیست از این رو مقدارافزایش سرمایه از سود انباشته نیز از طریق فرمولی که در سهام جایزه آورده شده محاسبه می شود. در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به شما حق تقدم تعلق می گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.